[SlovLit] Slovenščina v Moskvi -- Spremljanje globalnih medijev

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Feb 8 16:08:41 CET 2016


From: Magda Lojk <magda.lojk na gmail.com>
To: "silektornet na list.arnes.si" <silektornet na list.arnes.si>, slovlit na ijs.si
Date: Mon, 8 Feb 2016 16:16:42 +0300
Subject: Slovenski jezik, literatura in kultura v slovanskem in
evropskem kontekstu

Spoštovani! Vabimo Vas, da se udeležite Mednanarodne znanstvene
konference z naslovno temo Slovenski jezik, literatura in kultura v
slovanskem in evropskem kontekstu, ki bo potekala od 28 do 29 novembra
2016 v organizaciji Katedre za slovansko filologijo Filološke
fakultete Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova. Delovni jeziki
konference so vsi slovanski.  Prijave s podatki o avtorjih referatov
se sprejemajo do 31. marca 2016 na e-naslov
konf.slavlang.msu na gmail.com [...] Povzetke referatov  (do dveh strani)
bomo sprejemali na navedenem e-naslovu do 1. junija 2016. O navodilih
za pripravo povzetkov bomo sporočili dodatno. Osnovna tematska
področja konference:

1. Slovenski jezik na sodobni etapi. Posebnosti jezikovne politike.
2. Slovenščina v krogu drugih slovanskih jezikov.
3. Jezikovni stiki v slovenskem jezikovnem prostoru. Zgodovina in sodobnost.
4. Geolingvistični vidiki proučevanja slovenščine.
5. Primerjalni in tipološki pristop v analizi slovničnih kategorij
slovanskih jezikov.
6. Slovansko besedje. Kognitivni pristop.
7. Aktualni problemi slovanske etimologije.
8. Problemi  medslovanskih interferencij in posebnosti lingvodidaktike.
9. Slovenska literatura na sodobni etapi.
10. Primerjalni in tipološki vidiki v proučevanju slovenske književnosti.
11. Slovenska folklora. Slovanski in evropski motivi.
12. Rusko-slovenski zgodovinsko-kulturni stiki.

Organizacijski odbor

===

From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 8 Feb 2016 11:06:36 +0000
Subject: [JOTA]: vabilo

Spoštovani, vabljeni na prvo letošnjo Joto, ki jo bomo priredili v
četrtek 11. 2. 2016 ob 15h v predavalnici P18 na Fakulteti za
računalništvo. Razvoj sistema za spremljanje globalnih medijev v
realnem času in v različnih jezikih bosta predstavila Marko Grobelnik
in Gregor Leban z IJS. Naslov predavanja: Spremljanje globalnih
medijev. Na predavanju bomo predstavili sistem za spremljanje
globalnih medijev v realnem casu "Event Registry"
(http://eventregistry.org/). Sistem spremlja v realnem casu novice iz
preko 110.000 virov v razlicnih jezikih. Vsak pridobljeni dokument
(tipicno novico) obdelamo po jezikovni in semanticni plati s
podsistemom za semanticno anotacijo http://wikifier.org/. Iz novic
sestavljamo dogodke, ki se naprej povezujejo v zgodbe. Vse skupaj je
povezano v sistem "Event Registry" (register dogodkov), ki omogoca
iskanje, pregledovanje in analizo globalne socialne dinamike. Sistem
je bil v celoti izdelan na IJS - na predavanju bomo pokazali tehnicne
resitve in demonstracijo sistema. Navodila za dostop do FRI so tu:
http://www.fri.uni-lj.si/si/fakulteta/kako_do_nas/

Lep pozdrav,
Darja Fišer


Dodatne informacije o seznamu SlovLit