[SlovLit] Knjige ZRC SAZU -- Razpis za Seattle -- Portal spletnih jezikovnih virov

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Jan 23 19:50:57 CET 2016


Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 22. januar 2016 12:37
Zadeva: Novinarska konferenca

Prijazno vabimo na prvo letošnjo novinarsko konferenco iz serije
rednih predstavitev rezultatov raziskovalnega dela ZRC SAZU. Srečanje
napovedujemo za torek, 26. januarja 2016 ob 11. uri v Atriju ZRC.
Predstavili bomo dvanajst novih publikacij Založbe ZRC, tokrat s
področja zgodovine, geografije, jezikoslovja, glasbenega narodopisja,
literarnih ved in kulturne zgodovine. Po kratki uradni predstavitvi
bomo z veseljem odgovarjali na vprašanja. Vljudno vabljeni!
(http://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/novinarska2016a_0.pdf)

Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih Uredili: Helena
Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik Avtorji posameznih prispevkov: Špela
Arhar Holdt, Aleksandra Bizjak Končar, Mateja Curk, Helena Dobrovoljc,
Polona Gantar, Peter Holozan, Mojca Horvat, Nataša Jakop, Monika Kalin
Golob, Drago Kladnik, Marta Kocjan - Barle, Tina Lengar Verovnik,
Nataša Logar, Dafne Marko, Tanja Mirtič, Sanja Novak, Drago Perko,
Damjan Popič, Ermina Ramadanović, Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj,
Saška Štumberger, Hotimir Tivadar, Silvo Torkar, Peter Weiss, Mojca
Žagar Karer, Andreja Žele. 372 strani, 24,00 EUR. -- Monografija
Pravopisna razpotja tako z imenom kot z obliko predstavlja
nadaljevanje monografije Pravopisna stikanja in prinaša nove
pravopisne razprave, ki so v obdobju, ko aktivno poteka prenova
pravopisnih pravil, zaželeno čtivo ne le za tiste, ki to dejanost
opravljajo, temveč tudi za vse tiste, ki se z pisnim standardom
dnevno, morda tudi profesionalno ukvarjajo. Kot nakazuje predgovor
obeh urednic in soavtoric monografije, ki sta obe članici delovne
skupine za pripravo novega slovenskega pravopisa, pričujoče delo
vključuje 27 avtoric in avtorjev z različnih ustanov. V ospredju je
vsebina in perečnost do sedaj nerešenih ali nezadovoljivo rešenih
pravopisnih problemov kliče po preganju idejnih in metodoloških
nasprotij, s katerimi je nasičena slovenska jezikoslovna publicistika.
Prispevki se lotevajo problema male in velike začetnice pri
nadomestnih imenih in frazemih, težavne stave vejice, težav pri
oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju, pravorečnih vprašanj v
novem pravopisu, kratkega stika med pravopisom in standardi na drugih
področjih, problemov slovarske obravnave okrajšav in citatnosti, ter
težav, povezanih z normativnim vrednotenjem jezikovnih. Vse obravnave
nakazujejo, da je posodobitev pravopisa kot normativne nadgradnje
jezikovnega opisa naloga, ki zahteva pravo stopnjo kritičnosti in
distance – tudi in predvsem do ustaljenih prepričanj in predsodkov, pa
tudi razumevanje pravopisa kot dogovora, ki je utemeljen na soglasju o
enotni jezikovni normi.

Mija Michelizza: Spletna besedila in jezik na spletu. Primer blogov in
Wikipedije v slovenščini (Lingua Slovenica, 6 Jezik), 304 strani,
17,00 EUR. -- Cilj znanstvene monografije je čim celovitejši pregled
nad tematiko spletnih besedil, čeprav je osrednja obravnava namenjena
besedilom blogov in Wikipedije, pri čemer je, kot se izkaže, nujna
umestitev v širši okvir elektronskih besedil. V prvem poglavju so
predstavljene okoliščine nastanka spleta ter njegova opredelitev v
razmerju do interneta in drugih elektronskih medijev. V drugem
poglavju sta predstavljena korpus in slovar v povezavi s spletom,
predvsem glede na to, kaj so spletni korpusi, kakšno vlogo prevzemajo
danes spletni iskalniki, ter glede na rabo spleta v slovaropisju.
Tretji, najobsežnejši del pričujoče monografije obsega podrobnejšo
analizo jezika in besedil, predvsem izbranega gradiva z blogov in
Wikipedije.

Edvard Kocbek. Zbrano delo, 16. knjiga. Dnevnik 1936 / Dnevnik 1937 /
Dnevnik 1940 / Dnevnik 1944 / Dnevnik 1945. Uredila Andrej Inkret in
Mihael Glavan (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev), 558
strani, 37,00 EUR. -- Peta knjiga Kocbekovega dnevnika se po svoji
zgradbi in vsebini bistveno razlikuje od prejšnjih, saj vsebuje vse
doslej ohranjene dnevnike iz desetletja 1936–1945, razen tistih iz let
1942 in 1943, ki jih je Kocbek sam pripravil za svoji dve dnevniški
knjigi Tovarišija in Listina. Dnevnika za leti 1940 in 1945 sta bila
večinoma že objavljena, ostali doživljajo prvo objavo. V predvojnih
ljubljanskih letih Kocbek poglobljeno spremlja politično dogajanje v
Evropi in v svojih zapisih analizira agresivni pohod fašizma in
nacizma, na domačem prizorišču pa mrzlično tke politične stike na
sredini in levici. Posebej ekstenzivno in goreče zapisuje svoja
prizadevanja za oblikovanje krščanskosocialistične skupine, v katero
brez uspeha skuša vključiti poleg zarjanov tudi Gosarjevo skupino in
sindikaliste ter pridobiti vplivne katoliške intelektualce. Njegova
politična prizadevanja kulminirajo v sodelovanju pri ustanovni skupini
OF in končno v odločitvi, da se pridruži partizanskemu gibanju.
Dnevnika za leti 1944 in 1945 pričujeta o njegovem delu v novih
oblastnih organih v Beogradu, kjer zaseda nominalno visoke položaje, v
resnici pa vse bolj postaja odrinjenec na slepem tiru.

===

From: Kristina Reardon, SSS Secretary <pogacar na bgsu.edu>
Date: 2016-01-22 21:34 GMT+01:00
Subject: UW to offer literary translation class in spring quarter

Dear Colleagues, I am posting this note (below) on behalf of Dr.
Michael Biggins, and I hope you'll pass this along to interested
translators and/or students of Slovene, or consider enrolling yourself
if you feel so inclined:

The University of Washington will offer a 3-credit workshop/seminar on
Slovene to English literary translation during UW’s spring quarter
(March 28 – June 3, 2016).  Interested students nationwide who have
attained at least intermediate/high proficiency in Slovene are welcome
to enroll in the class, which will be taught live on the UW campus and
simultaneously via distance learning technology.  Class meetings are
scheduled for Tue/Thu 3:30-4:50pm Pacific time (5:30-6:50pm Central,
or 6:30-7:50pm Eastern time).  For more information contact
mbiggins na uw.edu

Michael Biggins
Affiliate professor, Slavic languages and literatures
University of Washington, Seattle

----
With best wishes,
Kristina Reardon
Society for Slovene Studies, Secretary

===

Od: Helena Ana Drewry <HelenaAna.Drewry na nuk.uni-lj.si>
Datum: 23. januar 2016 16:44
Zadeva: NUK: predstavitev Portala spletnih jezikovnih virov (sreda,
27. januar 2017, ob 18.00
Za: SlovLit <slovlit-bounces na ijs.si>

Spoštovani: v okviru ciklusa predavanj SPLETNA ORODJA ZA BOLJŠO
SLOVENŠČINO bo vsredo, 27. 1. 2016, ob 18. uri dr. Tadeja Rozman
predstavila Portal spletnih jezikovnih virov in drugo jezikovno
infrastrukturo za slovenski jezik zavoda za uporabno slovenistiko
Trojina (http://viri.trojina.si/). S prehodom družbe v digitalno dobo
se število jezikovnih priročnikov, virov in tehnologij za slovenski
jezik, ki so za rabo prosto dostopni na spletu, hitro povečuje. S tem
se spreminjajo tudi možnosti za raziskovanje slovenskega jezika: veča
se število in raznovrstnost razpoložljivih virov, obenem pa tudi
število njihovih potencialnih uporabnikov. Predstavitev bo potekala v
sejni sobi NUK (1. nadstropje). Prijave sprejemamo na naslov
HelenaAna.Drewry na nuk.uni-lj.si Pred predavanjem vas ob 17. uri vabimo
na voden ogled razstavePoljub z jezikom - slovnice in slovarji
slovenskega jezika od začetkov do
danes.(http://www.delo.si/kultura/knjiga/slovenski-poljub-z-jezikom.html).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit