[SlovLit] Znanstveno vrednotenje slovenistike -- Zgodovina izobraževanja -- Re: 1466 -- Fran/Franc Miklošič

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Jan 20 22:55:04 CET 2016


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 20 Jan 2016 11:15:58 +0000
Subject: Znanstveno vrednotenje slovenistike

O znanstvenem vrednotenju slovenistike v Jezikovih pogovorih s prof.
dr. Miranom Hladnikom:
http://ars.rtvslo.si/2016/01/jezikovni-pogovori-29/

Aleksander Čobec

[Ob tem bi rad pokazal še na svoja na Wikiverzi strnjena stališča pod
naslovom Jezik v znanosti:
https://sl.wikiversity.org/wiki/Jezik_v_znanosti -- mh]

===

From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
From: Branko Šuštar <branko.sustar na guest.arnes.si>
To: SlovLit <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 20 Jan 2016 13:35:39 +0100
Subject: 38. zborovanje ZZDS - Zgodovina izobraževanja

Povabilo k sodelovanju s prispevkom na 38. zborovanju Zveze
zgodovinskih društev Slovenije ZZDS je odprto do 5. februarja 2015.
Gotovo je tudi med slavisti marsikdo, ki  so mu širše teme zgodovine
izobraževanja blizu, ali pa vsebine povezane s preteklostjo šolstva,
kar lahko predstavite, analizirate in na novo osvetlite … Slovence kot
narod sta oblikovala slovenski jezik in tiskana knjiga, nič manj pa
izobraževanje in šola. [...]

Teme:
1. Pedagoška misel skozi čas: pedagoški klasiki in slovenski teoretiki
vzgoje in izobraževanja
2. Šola kot ustanova: šolski prostor, izobraževalna, kulturna in
vzgojna dejavnost šol
3. Pestre poti od šolanja k izobrazbi: neformalno izobraževanje,
šolanje za poklic, tehnično izobraževanje, povezovanje gospodarstva in
izobraževanja …
4. Podoba učitelja / učiteljice / ravnatelja skozi zgodovino
5. Učenec, dijak, študent: od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
6. Pogledi na pouk zgodovine v šoli: Za boljše učbenike v osnovnih in
srednjih šolah!, izbrane teme, pouk »problematične« zgodovine;
zgodovina in družboslovje; sodoben pouk zgodovine; nacionalno
preverjanje znanja in matura.

Besedilo razpisa, prijavni obrazec za  predlog prispevka (povzetek,
viri in metodologija) so dostopni na http://www.zzds.si/

Programski odbor 38. zborovanja ZZDS

===

Od: Samo Koler <samo.koler na gmail.com>
Datum: 20. januar 2016 13:28
Zadeva: Re: [SlovLit] 1866 ali 1466
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005419.html)

Iz zelo bežnega znanja umetnostne zgodovine, ki sem ga dobil od
pokojne prof. Narcise Desković, se spomnim, da je "polovična" osmica
dejansko pomenila 4. Za druge številke ne vem, ampak mislim, da ni nič
posebnega.

Lp, Samo Koler

===

Na Wikipediji smo geslo Fran Miklošič
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Franc_Miklo%C5%A1i%C4%8D) prestavili
pod ime Franc Miklošič in ga tako uskladili z zapisom imena v SBL in v
Cobissu. Bi znal kdo razložiti, od kod odločitev za Fran Miklošič v ES
in v vrsti jezikoslovnih razprav? -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit