[SlovLit] Prešeren : Cankar -- Posvet o maturi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Dec 21 12:51:32 CET 2015


https://books.google.com/ngrams/graph?content=France+Pre%C5%A1eren%2BFrance+Preseren%2CIvan+Cankar%2CPrimoz+Trubar%2CBoris+Pahor&year_start=1900&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2C%28France%20Pre%C5%A1eren%20%2B%20France%20Preseren%29%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CIvan%20Cankar%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CPrimoz%20Trubar%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CBoris%20Pahor%3B%2Cc0
-- Ngramova primerjava med "impact factorjem" slovenskih avtorjev v
knjigah, ki jih je digitaliziral Google. V dLibu bodo razmerja med
njimi zaradi večje količine podatkov odslikana ustrezneje, samo domače
popularno orodje tega tipa za prikaz primerjave nam še manjka. -- mh

===

Od: boza krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Datum: 21. december 2015 10:34
Zadeva: Posvet o maturi - povzetek

V petek, 18. decembra 2015, na višku praznovanj veselega decembra, se
je mimo teh dogajanj odvijal posvet o maturi v organizaciji didaktične
sekcije Slavističnega društva Slovenije. Zvečine zaneseni in zvečine
predolgi nastopi govornikov so izražali bodisi pozitiven bodisi
negativen odnos do te teme.

Na strani pozitivnih mnenj s(m)o bili nekdanji in sedanji tvorci
maturitetnega izpita. Poudarjali smo  spremembe, ki jih pogosto pred
učnimi načrti v pouk vnaša matura (npr. na začetku komunikacijski
pouk, podrobno dejavno branje kakovostnih literarnih besedil,
strukturiran esej, pozornost jezikovnemu pouku), zasnovo, ki smo jo
postavili brez preobilice pozneje nastalih strokovno znanstvenih
razprav, evolucijsko vnašanje sprememb pri nalogah in ocenjevanju,
ustrezno funkcioniranje v sistemu zunanjega preverjanja, primerljivost
maturitetnih ocen s končnimi ocenami iz slovenščine v 4. letniku
gimnazije.

Kritiki so poleg samega posveta problematizirali obstoj literarnega
sklopa, ki naj bi ga nadomestilo podrobno branje denimo petih besedil
v vsakem razredu gimnazije in pisanje eseja ob nekaterih od njih,
kakor tudi ob neznanem besedilu. Kritični so bili do internega ustnega
dela izpita, kjer dobivajo dijaki nerealno visoke ocene. Poudarili so
nujnost uvedbe mature na dveh ravneh, da bi poleg sedanjega izpita, ki
je v resnici na nižji ravni, imeli priložnost tudi nadarjeni in
motivirani dijaki. Nivojskost bi prinesla slovenščini tudi več ur in
dvignila vrednotenje slovenščine med dijaki.

Bilo je tudi nekaj praktičnih predlogov: nekoliko razširiti vsebino
vprašanj v jezikovnem delu v smer vključevanja večkodnih besedil in
kritične pismenosti, dati večji poudarek literarni in splošni
razgledanosti pri izpitu, bolj upoštevati avtorice, izdelati
zanesljivejša merila za ocenjevanje eseja.

Za debato ni bilo veliko časa. Najbolj se je vtisnil v spomin
prispevek mlajše profesorice, češ da od maturantov zahtevamo več kot
od študentov na univerzi – razpravljanje, argumentiranje, kritično
pismenost, branje prezahtevnih besedil, ki ubija bralno veselje …
vprašala se je, ali vse to delajo tudi naši študenti. Sama se namreč
spominja izpitov, ki so bili pretežno reprodukcija predavanj, pa še,
da v letih študija ni napisala nobenega eseja …

Zaključili smo s sklepom, da je pred morebitno uvedbo dveh ravni
izpita potrebno izpeljati resno raziskavo v sodelovanju SdS in šolskih
oblasti.

Naj končam veselodecembrsko:

Dan Valentinov bliža se. Zasuče
se sonce in z neba meglo obriše.
(L. Krakar)

Fiat! Pred tem pa še bel božič in vroč silvestrski poljub. Boža Krakar Vogel

---

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 21 Dec 2015 11:47:52 +0100
Subject: Posvet o maturi v petek, 18. decembra 2015

V mestni hiši v Ljubljani je bil konec tedna relativno dobro obiskan
posvet. Po uvodnih prispevkih je sledila živahna razprava. Direktor
RIC-a Darko Zupanc je zagotovil, da je problem slovenščine na dveh
ravneh izključno stvar stroke, ki se žal ni zmožna poenotiti. Kljub
temu je posvet izzvenel v sklepu, da bi vsaj poskusno preverili tudi
to možnost in s tem sledili okoli osemdesetim državam, ki imajo na
mednarodni maturi pouk materinščine na dveh ravneh.

Zoran Božič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit