[SlovLit] Slovenščina 2.0 vabi -- Constructivism and Kosovel -- V Brno

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Nov 30 21:16:02 CET 2015


Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 30. november 2015 20:10
Zadeva: [SDJT-L] Vabilo za prispevke za tematsko številko revije Slovenščina 2.0
Za: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si"
<slovlit na ijs.si>, "janes na googlegroups.com" <janes na googlegroups.com>

Spoštovani, vabimo vas k oddaji prispevkov za tematsko številko revije
Slovenščina 2.0 z naslovom Viri, orodja in metode za proučevanje
računalniško posredovane komunikacije, ki bo izšla avgusta 2016.
Prispevki naj predstavljajo nove in zaključene raziskave o gradnji in
analiz virov ter razvoju orodij in metod za proučevanje jezika, ki ga
uporabljamo v računalniško posredovani komunikaciji. Dobrodošli so
tudi pregledni prispevki, razprave, poročila in recenzije. Obravane
teme vključujejo, a niso omejene na:

    • gradnja in distribucija korpusov računalniško posredovane komunikacije
    • viri in orodja za procesiranje računalniško posredovane komunikacije
    • korpusna analiza računalniško posredovane komunikacije
    • računalniško posredovana komunikacija in standardni jezik
    • računalniško posredovana komunikacija in govorjeni jezik
    • sociolingvistične raziskave računalniško posredovane komunikacije
    • strategije oblikovanja sporočil v novih medijih
    • preklapljanje med jeziki/registri na spletu
    • neologizmi in pomenski premiki v računalniško posredovani komunikaciji
    • računalniško posredovana komunikacija in žaljivi govor

Prispevki naj bodo napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Zaradi
zagotavljanja slepih recenzij naj bodo anonimni. Podrobnejša navodila
za oddajo prispevkov in informacije o recenzentskem postopku najdete
na domači strani revije:
http://www.trojina.org/slovenscina2.0/si/oddaja-prispevkov/

Pomembni datumi
    • 31. 03. 2016 – Oddaja prispevkov
    • 31. 05. 2016 – Obvestilo o sprejetju in recenzije
    • 31. 06. 2016 – Oddaja popravljenih različic prispevkov
    • 15. 07. 2016 – Postavitev prispevkov
    • 30. 07. 2016 – Oddaja korektur
    • 15. 08. 2016 – Objava prispevkov

Glavni urednici: Nataša Logar (UL FDV), Polona Gantar (UL FF),
gostujoča urednica Darja Fišer (UL FF)

Recenzentski odbor: Michael Beisswenger (TUD), Helena Dobrovoljc (ZRC
SAZU in FH UNG), Vojko Gorjanc (UL FF), Simon Krek (IJS), Dunja
Mladenić (IJS), Marko Stabej (UL FF), Egon W. Stemle (EURAC), Marko
Robnik Šikonja (UL FRI), Darinka Verdonik (UM FERI)

Darja Fišer

===

Od: Movrin, Polona <polona.movrin na ff.uni-lj.si>
Datum: 30. november 2015 13:02
Zadeva: Knjiga dr. Janeza Vrečka Constructivism and Kosovel, najlepša
slovenska knjiga v kategoriji Znanstvena in stvarna literatura

Med nagradami, ki so bile podeljene na 31. slovenskem knjižnem sejmu,
je tudi nagrada za najlepšo slovensko knjigo v kategoriji Znanstvena
in stvarna literatura. Nagrado je prejela knjiga red. prof. dr. Janeza
Vrečka Constructivism and Kosovel. Knjiga je izšla v sozaložništvu
Zavoda KSEVT in Znanstvene založbe FF. Knjigo sta oblikovala Boris
Balant in Andreja Jež (podpisana pod psevdonimom Humanist).
Monografijo je v angleščino prevedel izr. prof. dr. David Limon,
lektorirala pa lekt. dr. Anita Srebnik. Čestitamo!

===

From: mateja kosi <mateja18 na yahoo.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 30 Nov 2015 09:59:18 +0000 (UTC)
Subject: Vabilo na konferenco v Brno

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, oddelek za slavistiko
Filozofske fakultete Masarykove univerze, natančneje Seminar
južnoslovanskih filologij in balkanistike vas po enoletnem zatišju
prisrčno vabi na že VI. konferenco o južnoslovanskih jezikih in
literaturah z naslovom Poučevanje južnoslovanskih jezikov in literatur
v današnji Evropi. V samostojni sekciji bi tokrat želeli obeležiti
200 let rojstva priznanega hrvaškega jezikoslovca in leksikografa
slovaškega rodu Bogoslava Šulka (1816–1895). Konferenca bo potekala
13. maja 2016 na Masarykovi univerzi v Brnu. Jeziki konference bodo
vsi južnoslovanski jeziki ter češčina in slovaščina. Kotizacija je
35,- EUR (ali 1000,- CZK) in vključuje stroške tiska referatov v
zborniku in prigrizek med odmori. Prijave pošljite !!! do 31. 3. 2016
!!! na naslov konference.brno2016 na gmail.com

Za organizatorje: Mgr. Elena Krejčová, Ph.D., Oddelek za slavistiko
Filozofska fakulteta Masarykove univerze, Brno

Več o konferenci in prijavnica:
http://www.phil.muni.cz/wusl/home/News/vi-mezinarodni-konference-201evyuka-jihoslovanskych-jazyku-a-literatur-v-dnesni-evrope201c

Z lepimi pozdravi iz Brna,
Mateja Kosi, učiteljica slovenščine na MU


Dodatne informacije o seznamu SlovLit