[SlovLit] Firenška resolucija o rabi nacionalnih jezikov na univerzi -- Kranjski zbornik 2015 -- Feuče -ta? -- Kvantitativno jezikoslovje 21 -- Junaška doba Slovencev

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 24 12:44:07 CET 2015


http://www.efnil.org/documents/florence-resolution/slovenia --
Firenška resolucija o rabi jezika pri univerzitetnem poučevanju in
raziskovanju. EFNIL (European Federation of National Institutions for
Language), 24. sept. 2014.

https://sl.wikiversity.org/wiki/Slovenski_jezik_v_znanosti -- M.
Hladnik, Slovenski jezik v znanosti (odgovori na vprašanja na okrogli
mizi danes popoldne, re:
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005344.html).

===

V četrtek 26. nov. 2015 bo ob 1.00 v Mestni knjižnici Kranj
predstavitev Kranjskega zbornika 2015. V njem so literarnovedne narave
članki Borisa Paternuja (o Vladimirju Kavčiču), Mirana Hladnika (o
leposlovju po drugi vojni), Franceta Pibernika (o Francetu Drolcu),
Lucijana Adama (o čitalniški knjižnici), Klemena Piska (o pesniku
Bojanu Pisku), Miha Mohorja (o klubu kulturnih delavcev) in Urške
Perenič (o slavistki Mariji Žagar). Vabljeni.

===

From: "Ksenija Štrancar" <ksenija.strancar na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 24 Nov 2015 09:20:56 +0100
Subject: Sklanjanje priimka FEUČE

Kako se pravilno sklanja priimek Feuče? Feučeta, Feučetu ...

Hvala za pomoč.
Ksenija Štrancar

===

http://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2015/09/studies21cont.pdf
-- vsebina Studies in Quantitative Linguistics 21 (Eighth
International Conference, Bratislava, 21.–22. oktobra 2015 ). RAM
Verlag.

===

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Junaska_doba_slovencev.jpg --
redka ohranjena ilustracija knjižnega ovitka povesti Junaška doba
Slovencev (1936;
https://sl.wikisource.org/wiki/Juna%C5%A1ka_doba_Slovencev Josipa
Lavtižarja (https://sl.wikisource.org/wiki/Josip_Lavti%C5%BEar).
Naslikal jo je France Košir
(https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Ko%C5%A1ir).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit