[SlovLit] Strategija pametne specializacije -- Častno razsodišče -- Ciril & Metod

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 10 17:11:15 CET 2015


From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 10 Nov 2015 12:05:12 +0100
Subject: Strategija pametne specializacije - oblikovanje partnerstev

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Evropska komisija 3. 11. 2015 potrdila Strategijo
pametne specializacije. Služba vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo organizirali
posvetovanja na temo vzpostavitve strateških razvojno-inovacijskih
partnerstev, kamor so vabljeni tudi deležniki s področja raziskovanja.
Več informacij  najdete na povezavi:
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/potrjena-slovenska-strategija-pametne-specializacije-s4

Lep pozdrav
Dr. Simona Bergoč

===

Od: Eva Polanc <eva.polanc na sazu.si>
Datum: 10. november 2015 11:21
Zadeva: VABILO NA POSVET

Vabimo Vas na Posvet o častnem razsodišču v znanosti, ki bo 17.
novembra 2015 na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Novi trg
3, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri. Program in prijavni obrazec [pri
pošiljatelju]. -- Eva Polanc univ. dipl. prav., sekretar predsedstva

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 10. november 2015 16:08
Zadeva: dogodki prihodnjih štirih dni

[...] Svetovni slovenski kongres vljudno vabi na Simpozij o delovanju
Cirila in Metoda na Slovenskem vzhodu v četrtek, 12. novembra 2015, ob
15. uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi cesti
1/IV v Ljubljani. [...] Letošnji simpozij bo osredotočen na najbolj
vzhodni del slovenskega etničnega ozemlja, ki sega tudi čez avstrijsko
in madžarsko mejo. V zgodnjem srednjem veku je bil ta del slovenskega
ozemlja pomemben za časa kneza Koclja, ki je bil frankovski vazal in
je vladal v Blatogradu, na južnem skrajnem koncu Blatnega jezera. Pri
njem sta se ustavila solunska brata Ciril in Metod. Slednji je prav na
tem delu slovenskega ozemlja vzgojil veliko učencev, ki so širili
krščanstvo, a tudi pisali knjige v takratnem slovenskem panonskem
narečju. To je bil poleg Brižinskih spomenikov drugi začetek in drugi
izvir slovenskega knjižnega jezika.

15:00–16:45 Uvodne besede in moderator: Borut Korun, dr. dent. med.
▪ prof. ddr. Igor Grdina: Bizanc, krščanstvo in Slovani
▪ akad. prof. dr. Peter Štih: Pot v konflikt - cerkveno-politično
ozadje spora med Salzburgom in Metodom v Panoniji
▪ p. dr. Metod Benedik: Brata Ciril in Metod, vez med Vzhodom in Zahodom
▪ prof. ddr. Marija Stanonik: Pripovedi o svetih bratih Cirilu in
Metodu v folklori in proznih literarnih delih

17:00 – 18:00
▪ doc. dr. Vanda Babič: Kopitarjeva zbirka kodeksov iz NUK
▪ prof. dr. Marko Jesenšek: Prevod Biblije v starocerkveno slovanščino
in prekmurski knjižni jezik
▪ prof. dr. Irena Orel: Novo slovensko besedje ob tisočletnici svetih
bratov Cirila in Metoda


Dodatne informacije o seznamu SlovLit