[SlovLit] Novi slovarji na Franu 3.0 -- Anketa -- Učenje globokih konvolucijskih nevronskih mrež na surovem besedilu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Okt 15 10:13:50 CEST 2015


From: "Kozma Ahačič" <kozmaahacic na aim.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 15 Oct 2015 03:28:41 -0400
Subject: Novi slovarji na Franu 3.0

Včeraj je bil objavljen novi Fran, verzija 3.0. Novosti na njem je res
veliko, najpomembnejša novost pa so seveda novi slovarji, po katerih
lahko odslej iščete na Franu (http://www.fran.si):

Janez Keber: Slovar slovenskih frazemov
Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar (tretja izdaja)
Terminološki slovar uporabne umetnosti
Ivan Tominec: Črnovrški dialekt
Peter Weiss: Slovar govorov Zadrečke doline
Barbara Ivančič Kutin: Slovar bovškega govora
Jože Gregorič: Kostelski slovar
Slovar pravopisnih težav 2.0 (nov prirastek [H. Dobrovoljc, A. Bizjak
Končar, T. Lengar Verovnik], rastoči slovar)
Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2.0 (nov prirastek,
rastoči slovar)

Dodani sta novi zbirki:

Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav
Predlagajte nove slovenske ustreznice

Dodana je tudi možnost predlaganja novih besed ter posredovanja
popravka ali dopolnitve slovarskih sestavkov. O drugih novostih bom po
dogovoru z Miranom kaj napisal še v naslednjih dneh.

Kozma Ahačič, urednik

===

From: Tina Renko <tina.renko11 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 14 Oct 2015 22:04:14 +0200
Subject: Vabilo študentom k sodelovanju v raziskavi

Pozdravljeni, sem prof. razrednega pouka in študentka starega
magistrskega programa Poučevanje na razredni stopnji. Pripravljam mag.
delo z naslovom Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in
del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli
(2011) pod mentorstvom dr. Milene Mileve Blažić. V raziskavo bom
vključila študente predšolske vzgoje, razrednega pouka in
slovenistike. Glede na to, da je v tej skupini tudi nekaj študentov,
vas vljudno prosim za sodelovanje. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo
približno 5 minut, meni pa omogočilo zbrati potrebne podatke in
zaključiti študij. Anketa je dostopna na spletnem naslovu:
https://www.1ka.si/a/67197

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje.

Lep pozdrav,
Tina Renko

===

Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 15. oktober 2015 08:43
Zadeva: [SDJT-L] [JOTA]: Vabilo
Za: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>

Dragi vsi, prav lepo vabljeni na drugo letošnjo Joto, ki bo v torek,
20. 10. 2015, ob 14:15 v predavalnici P19 na FRI. Predaval bo Žiga
Pušnik (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in
informatiko). Lp, Darja Fišer

Žiga Pušnik: Učenje globokih konvolucijskih nevronskih mrež na surovem besedilu

Globoke konvolucijske nevronske mreže so se izkazale na področju
procesiranja vizualne informacije. V zadnjem času se pojavljajo
poskusi njihove uporabe na različnih področjih. Področje procesiranja
naravnega jezika ni izjema. V članku "Text Understanding from Scratch"
so avtorji za klasifikacijo člankov uporabili globoke konvolucijske
nevronske mreže na surovem besedilu. Rezultati poskusov so pokazali
velik potencial, ki ga ima takšen pristop pri procesiranju naravnega
jezika. Te raziskave so bile motivacija za diplomsko delo, v katerem
smo se lotili evalvacije novega pristopa.

Najprej bomo opisali delovanje nevronskih mrež. Zanimalo nas bo, kako
so mreže zgrajene in kako uporabiti gradientni spust za učenje.
Predstavimo konvolucijo, njene lastnosti in kako jo lahko uporabimo v
nevronski mreži. Prednost pri učenju besedila na konvolucijskih
nevronskih mrežah je, da besedila ni treba predprocesirati, saj se
model uči na nivoju znakov oziroma črk. Za uspešno in učinkovito
učenja  pa potrebujemo nekaj trikov, kot je kvantizacija z
vektorizacijo znakov. Razložili bomo, kakšne modele smo zgradili, in
ovrednotili rezultate.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit