[SlovLit] Šagra, OŠ dr. Jožeta Toporišiča -- Kulturno-jezikovno znanje priseljencev -- Zbornik o Ivanki Hergold

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Okt 14 09:09:38 CEST 2015


http://slov.si/mh/galerije/galeri268/index.html -- Šagra v Praprotu,
imenovanje OŠ v Dobovi po Toporišiču.

===

From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 13 Oct 2015 17:24:23 +0000
Subject: Kulturno-jezikovno znanje priseljencev

V Evropski uniji veljajo različni pogoji do priseljencev za vstop v
državo, za pridobitev dovoljenja za prebivanje, za pridobitev
državljanstva … Najbolj stroge zahteve veljajo na Nizozemskem, saj
znanje nizozemščine preverjajo že ob samem vstopu v državo, za
pridobitev državljanstva pa morajo priseljenci pokazati ne le znanje
jezika, ampak tudi poznavanje kulture, družbe in ustavne ureditve.
Tudi v nekaterih deželah v Nemčiji so za prosilce za nemško
državljanstvo pripravili sto vprašanj v zvezi s tamkajšnjo kulturo in
družbo, enako pa velja tudi za našo sosedo Hrvaško. Pri nas pa smo
predvsem osredotočeni na znanje jezika. Poznavanja slovenske kulture
in družbe na izpitu ne preverjamo. Kako se sploh preverjajo tovrstna
znanja? Za katere poklice in na kateri ravni se pri nas zahteva znanje
slovenščine? Kakšni so primeri dobrih praks? Gostja je bila dr. Ina
Ferbežar s Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, kjer so nedavno
prenovili sistem preverjanja in potrjevanja znanja slovenščine kot
neprvega jezika. S tem večletnim projektom so med drugim želeli
zadostiti tudi visokim evropskim standardom, ki veljajo na področju
preverjanja jezikovnega znanja. Oddaja je na povezavi
http://ars.rtvslo.si/2015/10/jezikovni-pogovori-16/

===

Od: Neva Zaghet <nevazaghet na gmail.com>
Datum: 13. oktober 2015 22:49
Zadeva: Zbornik o Ivanki Hergold
Za: slovlit na ijs.si

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm ter Sklad Libero in Zora Polojaz
vabita  na predstavitev Zbornika za Ivanko Hergold, ki bo v petek, 16.
oktobra, ob 17. uri. Na prireditvi bodo poleg urednice  Marije
Pirjevec sodelovali Marija Cenda, Boris Pahor, Boris Paternu, Vlasta
Polojaz, Vilma Purič, Marko Sosič in Neva Zaghet. Vabljeni v  Tržaško
knjižno središče (Trg Oberdan, Trst).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit