[SlovLit] Simpozij Spomin na Jožeta Toporišiča -- E-poezija -- Umiranje jezikov

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Okt 4 19:11:09 CEST 2015


Od: Marko Jesensek <marko na jesensek.si>
Datum: 04. oktober 2015 18:17
Zadeva: Simpozij Spomin na Jožeta Toporišiča

V Pišecah bo 13. 10. 2010 potekal simpozij Spomin na Jožeta Toporišiča
-- v okviru Pleteršnikovih dnevov se ga bo udeležilo 18 referntov iz
mariborske, ljubljanske in graške univerze ter iz ZRC SAZU in SAZU.
LP, Marko Jesenšek

Torek, 13. 10. 2015
9.00–9.45 Dvorana OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Otvoritev simpozija, kulturni program (OŠ Pišece, Gimnazija Brežice)
in pozdravni govori
9.45–10.00 Dvorana OŠ Pišece
Odlomek iz filma Samotni hodec skozi neprijazni čas, portret akademika
Jožeta Toporišiča

10.00–11.30 Dvorana OŠ Pišece
Marko Snoj: Priimek Toporišič
Stane Kocutar: Zvočna zapuščina Jožeta Toporišiča v arhivu Radia
Slovenija
Andrej in Tomaž Toporišič: Od Mosteca do Chicaga in nazaj
Zinka Zorko: Odličen jezikoslovec, predan profesor in iskren prijatelj
Jože Toporišič
Ludvik Karničar: Nekaj spominov na osamosvojitelja knjižne slovenščine
in velikega Slovenca Jožeta Toporišiča

11.45–13.00 Dvorana OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Bernard Rajh: Moja srečanja s Toporišičem
Majda Merše: Jezikoslovna zahtevnost Jožeta Toporišiča – kot
študijska, delovna in raziskovalna izkušnja
Irena Orel: Spominski utrinki na Jožeta Toporišiča ter toporišičiana
na bodočih simpozijih v Pišecah


                                Andreja
Žele: Vloga Jožeta Toporišiča v stanovskem društvu

13.00–14.00 Kosilo
14.15–14.30 Pleteršnikova domačija, Pišece
Pleteršnikovi ljudski pevci

14.30–15.45 Pleteršnikova domačija, Pišece
Irena Stramljič Breznik: »Da sem bi strog profesor, so trdili mnogi, a
spet jih ni malo, ki pravijo, da to sploh ni res.«
Helena Dobrovoljc: Toporišičev odnos do jezika in norme
Vlado Nartnik: Toporišičev pravopis z očmi slovenskega lektorja na
tujih univerzah
Janez Dular: Med dvema ognjema

16.00–17.30 Pleteršnikova domačija, Pišece
France Novak: Pojasnilo o okrogli mizi iz začetkov Pleteršnikovih dni
v Pišecah    Martin Dušič: Toporišič in Pleteršnikovi dnevi
Vincenc Rajšp: Toporišič in protestantska slovenska jezikovna
dediščina
Marija Stanonik: Toporišič in Glasovi
Marko Jesenšek: Toporišič in /j/ezikovna predanost

===

Od: Jaka Železnikar <jaka na jaka.org>
Datum: 04. oktober 2015 02:14
Zadeva: Morda

Dragi Miran, ena, na mojo staro temo: http://www.poiesis.si/category/e-poezija/
Morda za Slov-lit. Bo vsak torek tam kaj o tem. Ne veliko, bo pa.

Klik, Jaka

===

http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-09/24/linguistic-diversity-online
-- James Temperton: Languages are dying, but is the internet to blame?
 Wired 28. 9. 2015. Na spletu je 500 od 7100 jezikov na svetu. Google
podpira 348 jezikov, Wikipedija 290, Twitter 28in Linked)n 24. Njihovo
število ne narašča več. Od 10 mio najbolj obiskanih spletnih strani
jih je 55 % v angleščini. Hindi in kitajščina, ki sta po številu
govorcev med prvimi jeziki, sta sta na internetu komaj prisotna.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit