[SlovLit] Nevropsihologija govora, Word -- Korpus GOS na Portalu jezikovnih virov -- Diplomanti -- Tečaji v Nuku

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Okt 2 05:43:16 CEST 2015


From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 1 Oct 2015 12:26:10 +0200 (CEST)
Subject: Vabljeni na zanimiva oktobrska dogodka

Spoštovani člani in podporniki Lektorskega društva Slovenije,
ta mesec vas vabimo na dva zanimiva dogodka.

Že naslednji teden, v sredo, 7. 10. 2015, bomo ob 19. uri v prostorih
Društva slovenskih pisateljev (na Tomšičevi 12 v Ljubljani) gostili
dr. Simona Brezovarja. Povabili smo ga, da nam predstavi
nevropsihologijo govora in jezika ter nam pomaga bolje razumeti
procese pri tvorjenju besedil, branju ter prepoznavanju inovativnosti,
namernosti in napak. Naslov predavanja bo Kako govorijo naši možgani
in zakaj jim včasih beseda ne steče.

Dr. Simon Brezovar je univerzitetni diplomirani psiholog, doktoriral
pa je iz eksperimentalne psihologije. Zaposlen je na Nevrološki
kliniki UKC Ljubljana, kjer se ukvarja predvsem z nevrodegenerativnimi
boleznimi. Njegova področja raziskovanja pa so odločanje, vidna
pozornost, delovanje možganov in kognitivnih procesov na veliki
nadmorski višini ter nevropsihološke spremembe pri bolnikih z blago
kognitivno motnjo.

Po izjemno uspešni septembrski računalniški delavnici vas vabimo še na
oktobrsko. V četrtek, 15. 10. 2015, se bomo od 16. do 20. ure v
prostorih Društva slovenskih pisateljev posvetili Wordu in možnostim,
ki nam jih ponuja, pa nam jih še ni uspelo dovolj izkoristiti. Zato na
delavnico vabljeni lektorji, prevajalci, novinarji in drugi, ki želite
preizkusiti še katero neodkrito zmogljivost tega vsakodnevnega orodja.
Več o vsebini delavnice preberite na naši spletni strani. Tudi tokrat
soobvezne prijave, zbiramo jih na društvenem e-naslovu vse do 9. 10.
2015. Število mest je zaradi načina dela na delavnici omejeno, zato
čim prej poglejte v svoj koledar.

Preden nas dohiti november, pristavljamo še prijazno vabilo na
jezikovni pogovor, ki bo v torek, 3. 11. 2015, ob 11. uriv prostorih
Društva slovenskih pisateljev. Pridite, da bomo skupaj razmišljali o
rešitvah aktualnih jezikovnih zadreg in vprašanj.

Zadovoljno jesen vam želimo.

Lektorsko društvo Slovenije
Kristina M. Pučnik, predsednica

===

From: "Špela Arhar Holdt" <arhar.spela na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 1 Oct 2015 15:06:18 +0200
Subject: Korpus GOS na Portalu jezikovnih virov

V izobraževalno-promocijski aktivnosti Vir meseca, ki poteka na
Portalu jezikovnih virov (http://viri.trojina.si), smo v septembru
spoznavali korpus govorjene slovenščine GOS. Sežetek objav si lahko
preletite na povezavi
(http://us3.campaign-archive2.com/?u=a56676fef4cfcd2a47f3ffa65&id=152b01ae8f).

V oktobru bomo klikali po slovarskem portalu Termania. Najdete nas na
Facebooku (https://www.facebook.com/jezikovniviri) in v e-novicah
(http://viri.trojina.si/).

Pozdrav,
Špela Arhar Holdt in Kaja Dobrovoljc

===

Čestitamo diplomantom in magistrantom slovenščine na FF UL s konca
2014 in iz prve polovice letošnjega leta:

Magisteriji: E: Urška VRANJEK (A. Bjelčevič),  D: Klara PAVLINIČ (A. Žele)

Stare diplome: Nives Florjančič, Lea Kastelic, Marjana Mlinarič, Maša
Slana, Hana Šinkovec, Polonca Ban, Urška Gračner, Ana Bogataj, Brina
Devetak, Amelia Kraigher, Helena Rožencvet, Monika Sušanj, Maja Šučur,
Tanja Šuštar, Andrej Tomažin, Petra Jerovšek, Vesna Kobe, Katarina
Kopitar, Irina Lešnik, Ivo Podojsteršek, Meta Skok, Kristina Bele,
Urška Dragovan, Manja Pranjič.

Bolonjske prvostopenjske diplome: Anamari Mavrin, Anja Draksler, Anja
Nikolavčič, Anže Slana, Barbara Grabar, Erika Može, Eva Pavletič,
Evelin Kranjc, Gaja Jezernik Ovca, Jana Crnkovič, Jasna Dobnik, Jera
Tavčar, Kaja Cvelbar, Kaja Glinšek, Kaja Vastič, Karmen Jordan,
Katarina Rošer, Katja Piuzi, Klara Šušteršič, Klavdija Bizjak,
Klavdija Karničar, Lilijana Podvinšek, Lucija Luknar, Maja Kuridža,
Maja Vehar, Manca Černivec, Martina Dokl, Martina Prezelj, Maruša
Trošt, Mateja Brus, Mateja Goršič, Mateja Klinc, Metka Božič, Nika
Zadravec, Nina Benić, Petra Ivanetič, Primož Božič, Roxana Spruk,
Špela Ferme, Tanja Hozner, Tinkara Hodnik, Urša Zakrajšek, Urška
Barut, Urška Bister, Urška Klajn, Urška Potočnik, Vito Poredoš.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Od: Tomaž Bešter [Tomaz.Bester na nuk.uni-lj.si]
Poslano: 1. oktober 2015 11:51
Zadeva: Vabilo na prve tečaje v novem študijskem letu

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih
virih v oktobru/novembru 2015.

E-članki in e-knjige. Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške
servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi
knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih
primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v
Sloveniji. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov:
kataloge knjižnic, servise z elektronskimi časopisi, sezname
periodike, ter servise elektronskih knjig. Na tečaju udeleženci
opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure,
četrtek, 15. oktobra ob 10. uri.

Uvod v iskanje in iskalna orodja. Na tečaju bomo predstavili zasnovo
in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji
dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je
izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne
značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja.
Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste
indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino
itn. Opišemo tudi na možnosti krajšanja in maskiranja iskalnih
terminov, prednosti uporabe naprednega iskanja in uporabe operatorjev
pri tvorjenju poizvedb. Na kratko predstavimo tudi osnove iskanja po
spletu. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo
tudi nekaj praktičnih vaj. Ponedeljek, 19. oktobra ob 10. uri.

Tečaj Znanstvene bibliografije. Na tečaju predstavimo značilnosti
znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na
praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju
literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo
tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure,
ponedeljek, 26. oktobra ob 10. uri.

Citatni indeksi. Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so,
kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili
bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo
na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih
ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z
merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva,
možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo
tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na
tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od
10. do 13. ure, ponedeljek, 2. novembra ob 10. uri.

Tečaji  potekajo v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na elektronski naslov CIS na nuk.uni-lj.si -- Tomaž Bešter


Dodatne informacije o seznamu SlovLit