[SlovLit] Internacionalna univerza -- Prosto dostopna revija revija Przekłady Literatur Słowiańskich -- Prepoznavanje lokacije besedil

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Sep 20 09:49:43 CEST 2015


Od: Katarina Aškerc <Katarina.Askerc na cmepius.si>
Datum: 17. september 2015 22:06
Zadeva: Delavnica za VŠ učitelje: INTERCULTURAL AWARENESS ACROSS THE CURRICULUM

Internacionalizacija visokega šolstva pomeni združevanje in
povezovanje študentov, učiteljev in drugih uslužbencev iz različnih
narodnostnih in družbenih okolij. Gostje iz tujine – »tujci« – nam pri
tem pomagajo razmišljati kritično, izven ustaljenih okvirov, saj se
preko njih soočamo z drugačnimi življenjskimi nazori, vrednotami in
navadami, prepoznamo pa tudi svoje ustaljene poglede.

Enodnevna delavnica INTERCULTURAL AWARENESS ACROSS THE CURRICULUM je
namenjena visokošolskim učiteljem, ki so v svojem delovnem okolju
pogosto obkroženi s tujimi študenti in kolegi. Izvedli jo bosta dr.
Neva Čebron (Univerza na Primorskem) in dr. Claudia Borghetti
(Univerza v Bologni), in sicer 21. oktobra 2015 v prostorih CMEPIUSA.
Prosimo, da si več o delavnici preberete na spletni strani projekta
EHEA (http://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/projekt-ehea/),
kjer najdete tudi prijavnico
(http://sova.cmepius.si/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/659812/lang/sl)
na delavnico.

VLJUDNO VABLJENI!

===

Od: Tina Jugovič <tinajugovic1 na gmail.com>
Datum: 18. september 2015 18:40
Zadeva: za SlovLit

Spoštovani, z veseljem sporočamo, da je revija Przekłady Literatur
Słowiańskich prosto dostopna na povezavi http://www.pls.us.edu.pl/sl/
Revija, ki od 2009. leta izhaja na Inštitutu za slovansko filologijo
Šlezijske univerze v Katovicah, je posvečena vprašanjem literarnega
prevoda in prevajanja v okviru južnoslovanskih in zahodnoslovanskih
jezikov, ki jih obravnava v teoretični, literarnozgodovinski in
zgodovinsko-kulturni perspektivi. Zaobjema ne le podatkovno zbirko
izdaj in recepcijo prevodov, ampak tudi študije, ki se ukvarjajo z
značilnostmi prevoda v okviru sorodnih jezikov; s prevajanjem ene
kulture v drugo preko literarnega medija; z vlogo prevoda v
komparativističnih raziskavah idr. V njej so tudi članki o poljskih
prevodih slovenske literature in poljske književnosti v Sloveniji.

Ob tej priložnosti vas vabimo k sooblikovanju in objavi prispevka v
sedmem zvezku revije PLS z naslovom Prevajalci in slovansko
prevodoslovje. Tokrat prispevke pričakujemo do 20. 12. 2015, več
informacij na http://www.pls.us.edu.pl/sl/slo/

S pozdravi, Monika Gawlak

===

From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 19 Sep 2015 11:14:37 +0000
Subject: Fwd: [SDJT-L] Vabilo na predavanje

V torek, 22. septembra, bo ob 13.30 v predavalnici 21 na Fakulteti za
računalništvo in informatiko, Večna pot 113, vabljeno predavanje
General and Efficient Scene Text Localization and Recognition.
Predaval bo Jiri Matas s Tehnične univerze v Pragi.

End-to-end text localization and recognition in the wild, a.k.a scene
text detection, is an open problem with many applications. First, I'll
review formulations of the text detection problems and briefly
overview the state of the art. In the rest of the talk, I will
introduce a novel text detection and recognition method (to be
presented at ICCV 2015). Exploiting the observation that text in
virtually any script is formed of strokes, the method starts by
detecting text fragments, stroky regions that could correspond to
either characters, their parts or their groups, such as whole words.
Such generalization of character detection makes the method applicable
to a wide variety of scripts including Latin, Hebrew, Arabic or Hindi,
etc.) and fonts. The detection stages of the proposed pipeline are
scale- and rotation- invariant and do not exploit a language model.
After a standard line-formation step, recall is increased by a
text-line resegmentation based on a modified graph-cut algorithm. The
resegmentation allows to discard the standard assumption of
region-based methods that all characters are detected as connected
components. The method runs in real time and achieves state-of-the-art
text localization and recognition results on the ICDAR 2013 and 2015
Robust Reading datasets.

Jiri Matas is a full professor at the Center for Machine Perception,
Czech Technical University in Prague. He holds a PhD degree from the
University of Surrey, UK (1995). He has published more than 200 papers
in refereed journals and conferences. Google Scholar reports about 22
000 citations to his work and and an h-index above 50. He received the
best paper prize at the British Machine Vision Conferences in 2002 and
2005, at the Asian Conference on Computer Vision in 2007, at the
Scandinavian Conference on Image Analysis and at the Image and Vision
Computing New Zealand Conference in 2013. His students received a
number of awards, e.g. Best Student paper at ICDAR 2013, Google
Fellowship 2013, and various "Best Thesis" prizes. J. Matas is on the
editorial board of IJCV and was the Associate Editor-in-Chief of IEEE
T. PAMI. He is a member of the ERC Computer Science and Informatics
panel. He has served in various roles at major international
conferences, e.g. ICCV, CVPR, ICPR, NIPS, ECCV, co-chairing ECCV 2004
and CVPR 2007. He is a program co-chair for ECCV 2016. His research
interests include object recognition, image retrieval, tracking,
sequential pattern recognition, invariant feature detection, and Hough
Transform and RANSAC-type optimization. For more, see
http://cmp.felk.cvut.cz/~matas


Dodatne informacije o seznamu SlovLit