[SlovLit] Znanost v slovenščini -- Edinost (brez sreče in sprave) -- Slovenski jezik / Slovene Lingustic Studies

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Avg 24 13:06:36 CEST 2015


From: "BLAZIC, Milena Mileva" <milena.blazic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 22 Aug 2015 12:38:47 +0200
Subject: Re: SlovLit izvleček, let 629, številka 2

Dragi Miran, Prispevala sem kratek komentar o znanstveni slovenščini
in spletni strani o redefiniranem poslanstvu slovenščini s primeri:
https://sl.wikiversity.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina_v_znanosti#Argumenti_S

Razvijanje primerne literature oz. leposlovja
Razvijanje sekundarne literature oz. znanstvene slovenščine
Znanstvena promocoija slovenskega leposlovja inliterarne vede v
emdnarodnem kontekstu, v slovenščini in/ali angleščini
Prevodi leposlovja  v slovenščino
Prevodi znanstvenih monografij v slovenščino

Lep pozdrav
Milena Mileva BLAZIC

===

http://slov.si/dipl/furlan_hana.pdf -- Hana Furlan, Bibliografija
leposlovja v tržaški Edinosti (1886–1894): Diplomske naloga, 2015.
Diplomske naloge postavljamo na svoje lokalno spletišče
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_naloge), saj do
repozitorija UL še vedno nimamo normalnega dostopa. -- mh

===

From: "Kozma Ahačič" <kozmaahacic na netscape.net>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 24 Aug 2015 02:58:51 -0400
Subject: Slovenski jezik / Slovene Lingustic Studies

Nova številka mednarodne revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic
Studies je od včeraj na voljo tudi na spletu na naslovu:
http://sjsls.byu.edu

Na 244 straneh prinaša dvanajst izvirnih znanstvenih člankov (3 v
angleščini, 9 v slovenščini), med katerimi nekateri obsegajo tudi do
50 strani, in tri ocene (2 v angleščini, 1 v slovenščini).

Članki segajo od obravnave izvora rodilnika zanikanja v
baltoslovanskih jezikih s poudarkom na slovenščini (Žiga Pirnat),
različnih obravnav vezljivosti (zgodovinsko Matej Šekli, sinhrono
Andreja Žele), samostalniške paradigmatike z zgodovinskega vidika
(Metod Čepar), glagolskega vida (Domen Krvina), členkov (Mojca
Smolej), leksikalnega kritja v govoru (Tina Lengar Verovnik), do
slovaropisnih (Jerica Snoj, Saška Štumberger),
dialektološko-sociolingvističnih (Grant H. Lundberg), etimoloških
(Simona Klemenčič) in kulurnozgodovinskih (Žiga Oman) prispevkov,
povezanih s slovenskim jezikom.

Na voljo so tudi ocene novih del A. D. Duličenka, T. M. S. Priestlyja
in G. Neweklovskega.

Kazalo revije najdete tule: http://sjsls.byu.edu/archive/10-2015/

Vse dosedanje številke so sicer dostopne prek spletne strani revije,
shranjene pa so na repozitoriju Univerze v Kansasu. Revijo po novem
indeksira tudi Scopus. Urednika že pričakujeva prispevke za naslednjo
številko.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit