[SlovLit] Program jesenskega kongresa Slavističnega društva Slovenije -- Domovina pri CT

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jul 9 08:58:29 CEST 2015


Od: Žele, Andreja <Andreja.Zele na ff.uni-lj.si>
Od: Petra Jordan [jordan.petra na gmail.com]
Datum: 09. julij 2015 08:46
Zadeva: Kongres Slavističnega društva Slovenije 2015

Kraj in čas: Mestni muzej Ljubljana, 25. september 2015
8.30–9.15 Registracija
9.15 Nagovor z glasbenim nastopom
9.30–11.00 Jubilejna tema – ob 40-letnici delovanja področnih društev
Slavističnega društva Slovenije: kratke predstavitve delovanj
področnih društev
11.30–12.30 Predavanji – aktualno v slovenistiki: Miran Hladnik, Boža
Krakar Vogel
12.30–13.30 Slovenistike v zamejstvu – aktualno stanje: kratke
predstavitve aktualne problematike, ki bo ena izmed osrednjih tem
drugoletnega slavističnega kongresa: Elizabeta Jenko, Miran Košuta in
Andrej Leben
13.30–15.00 Odmor za kosilo
15.00–18.00 Delavnice
15.00–16.30: Hotimir Tivadar: Pravorečje pri pouku v slovenskih šolah
/ Mojca Smolej: O težavah pri pouku skladnje
16.40–18.10: Alojzija Zupan Sosič: Sodobna slovenska književnost /
Marjan Dolgan: Vodeni ogled po Ljubljani (po Literarnem atlasu)
19.00 Zaključek: Večerja v restavraciji Eksperiment, Slovenska cesta
10 (na poti med Mestnim muzejem in FF), s podelitvijo strokovnih in
študentskih priznanj

===

Od: Igor Saksida <igor.saksida na guest.arnes.si>
Datum: 08. julij 2015 16:55
Zadeva: Država in narod pri SSJLK - domovina pri CT

Dragi Miran, vprašanjem domovine, slovenstva, identitete je posvečeno
tudi letošnje Cankarjevo tekmovanje, zato vse mentorice in mentorje
ter druge kurikularne bralce vabim, da si ogledajo razpis in skupna
izhodišča; vse to in še kaj najdejo tule:
http://www.zrss.si/default.asp?rub=2196
Cankarjevo gre naprej!

Lep pozdrav vsem,
Igor Saksida


Dodatne informacije o seznamu SlovLit