[SlovLit] Iz Koroških novic -- Razpis MK

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jun 29 16:52:54 CEST 2015


Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 26. junij 2015 18:38
Zadeva: V zadnje dni junija

Vesti iz naše najvišje znanstvene in kulturne ustanove – Slovenske
akademije znanosti in umetnosti – v javnost prihajajo bolj selektivno.
Tako lahko z zamudo sporočim, [...] da je bila za novo izredno članico
SAZU izvoljena prof. ddr. Marija Stanonik.

V nedeljo, 28. 6. 2015 obhaja 80-letni življenjski jubilej dvorni
svetnik dr. Pavel Apovnik, o katerem piše Veliki slovenski biografski
leksikon Osebnosti naslednje: [...] Bil je med pobudniki Koroških
kulturnih dnevov, 1997–2004 preds. Društva Urban Jarnik v Clc. Na
graški (1976–88) in clc. (1986–94) univ. je vodil lektorat za slov. in
pravno izrazje; je soavtor nem.-slov. in slov.-nem. slovarja za pravno
in ekonomsko vedo ter slov. pravnega leksikona z dopolnilnimi nem. in
it. gesli.  Gl. tudi
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000730/ .

Na dan sv. Petra in Pavla, v ponedeljek, 29. 6.1945 bo svojih sedem
desetletij dopolnil Peter Kovačič – Peršin. [...] Profesor slavistike
in primerjalne književnosti, je leta 1969 ustanovil gibanje in revijo
2000, ki je bila prvi samizdat v takratni državi SFR Jugoslaviji, ki
se je zavzemal za demokratizacijo družbe. Od ustanovitve do prenehanja
izhajanja zaradi ukinitve subvencije leta 2010 je bil urednik revije
in založbe 2000. Leta 1973 je bila revija administrativno ukinjena,
ker je objavila intervju z Edvardom Kocbekom in vodila polemiko z
marksistično antropologijo. [...] Peter Kovačič Peršin se posveča
predvsem vprašanju narodne identitete, narodni spravi, ohranjanju
slovenske jezikovne in kulturne identitete ter etičnim vprašanjem.
[Članek o jubilantu na Wikipediji čaka dopolnitev. -- mh]

V sredo, 1. 7. 2015 ob 11.00 bosta v Društvu slovenskih pisateljev
(Ljubljana, Tomšičeva 12) dr. Janja Žitnik Serafin iz ZRC SAZU ter
urednik Peter Kovačič Peršin predstavila roman Petunija v čebulni
gredi pisateljice Anne Valenčič Davis. Rodila se je leta 1945 v Toledu
v Ohiu, kamor so se zaradi fašističnega nasilja nad Slovenci njeni
straši preselili iz Primorske v 30. letih prejšnjega stoletja. V
Toledu je študirala jezike in književnosti, se z možem preselila v
Santiago de Chile, kjer tudi živi in poučuje mdr. na Santiago College
in Universidad Católica. Leta 2002 objavljeni krajši roman Petunia en
un cebollar opisuje njeno otroštvo v razpetosti med ohranjanjem
slovenstva ter neizbežno asimilacijo v večkulturno okolje ter ob rasni
in narodnostni nestrpnosti je naletel na izjemen odmev v javnosti.

Janez Stergar

===

From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 29 Jun 2015 11:41:14 +0200
Subject: Razpis

Spoštovani, obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za
kulturo http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1740
objavljen Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev projektov
digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega
jezika. Rok za oddajo vlog je 27. julij 2015.

Služba za slovenski jezik
Ministrstvo za kulturo


Dodatne informacije o seznamu SlovLit