[SlovLit] Nove knjige -- SR v DOAJ, kazalo 2015/1 -- Portal starejših jezikovnih virov

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Maj 31 15:53:05 CEST 2015


Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 29. maj 2015 15:54
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF

Matej Šekli, Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Od
praindoevropščine do praslovanščine (Znanstvena založba FF, 2014);
cena: 29,90 eur.

Paul B. Armstrong, Kako se literatura igra z možgani? Nevroznanost
umetnosti in branja (Znanstvena založba FF, prevod: Igor Žunkovič,
2015); cena: 19,90 eur.

 ===

V DOAJ (Directory of Open Access Journals, https://doaj.org/) je
10.590 časopisov s skoraj 2 milionoma člankov. Zdaj je tam tudi
Slavistična revija.

Kazalo 1. številke 2015, ki je pravkar izšla:

Matej Meterc: Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS
Janko Trupej: Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino
Agnes Pisanski Peterlin: So prevedena poljudnoznanstvena besedila v
slovenščini drugačna od izvirnih? Korpusna študija na primeru
izražanja epistemske naklonskosti
Cho Jun Rae, Kim Sang Hun: The Chronotope of the House (kuća) and the
Discourses of Women in the Modernist Novels of Former Yugoslavia
Aleksander Bjelčevič: Kettejev verz: tradicija, inovacija in rojevanje
svobodnega slovenskega verza
Tomaž Toporišič: (Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki
(Jovanović, Ravnjak, Potočnjak, Skubic, Semenič)
Sanja Golijanin Elez: Semantika maternje melodije u poeziji Momčila
Nastasijevića
Saša Potočnjak: Fran Krsto Frankopan i Bečko-Furlansko pjesništvo 17. stoljeća

Vita Žerjal Pavlin: Katja Mihurko Poniž: Zapisano z njenim peresom:
Prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne
književnosti. Nova gorica: Založba Univerze. 2014. 260 str.
J. Iljina: Slovenska književnost 20. stoletja / Odg. ur.: N. N.
Starikova. Moskva: Indrik, 2014. 325 str.

===

From: "Špela Arhar Holdt" <arhar.spela na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 31 May 2015 15:37:46 +0200
Subject: Jezikovni viri starejše slovenščine IMP na Portalu jezikovnih virov

V letu 2015 na Portalu jezikovnih virov
(http://trojina.us3.list-manage.com/track/click?u=a56676fef4cfcd2a47f3ffa65&id=23c1125850&e=c05ee2d065)
poteka izobraževalno-promocijska aktivnost Vir meseca, v kateri (širši
javnosti) predstavljamo različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi
viri za slovenščino. V maju smo predstavljali projekt Jezikovni viri
starejše slovenščine IMP, pri čemer sta nam z idejami in gradivom
pomagala dr. Tomaž Erjavec in mlada raziskovalka Katja Zupan. Sežetek
objav si lahko preletite na
http://us3.campaign-archive1.com/?u=a56676fef4cfcd2a47f3ffa65&id=0e19a01986

Junija bomo na Facebooku (https://www.facebook.com/jezikovniviri)
predstavljali korpus Gigafida, lepo vabljeni. Če vam je akcija Vir
meseca všeč, obvestite o njej kolege oz. sodelavce, študente,
prijatelje. V vsakem primeru pa uspešno uporabo jezikovnih virov za
slovenščino še naprej,

Špela Arhar Holdt in Kaja Dobrovoljc


Dodatne informacije o seznamu SlovLit