[SlovLit] Sloven배ina na spletu in v novih medijih -- Gledali배e v BiH

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 18 12:49:39 CEST 2015


From: "Fi퉑r, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 18 May 2015 09:07:28 +0000
Subject: Obvestilo o konferenci in drugo vabilo za prispevke

Spo퉡ovani, vabimo vas k oddaji prispevkov za konferenco Sloven배ina
na spletu in v novih medijih, ki bo potekala 26. in 27. novembra 2015
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prispevki naj predstavljajo nove
in zakljuene raziskave na temo rabe sloven배ine na spletu in v novih
medijih s podroja korpusnega in/ali raunalni퉗ega jezikoslovja.
Dobrodo퉘i so tudi pregledni prispevki. Obravane teme vkljuujejo, a
niso omejene na:

- gradnja in distribucija korpusov spletne sloven배ine
- viri in orodja za procesiranje spletne sloven배ine
- korpusna analiza spletne sloven배ine
- spletna sloven배ina in govorjeni jezik
- sociolingvistine raziskave spletne sloven배ine
- strategije kraj퉍nja sporoil v novih medijih
- preklapljanje med jeziki/registri na spletu
- neologizmi in pomenski premiki v spletni sloven배ini
- tujejezine prvine v spletni sloven배ini
- spletna sloven배ina in 푔ljivi govor

Vabljeni govorec na konferenci bo dr. Michael Beiwenger
(http://www.michael-beisswenger.de), v okviru konference pa nartujemo
tudi delavnico o osnovah statistike za jezikoslovce, ki jo bo
pripravila dr. Maja Milievi
(http://old.fil.bg.ac.rs/katedre/opstaling/majam_en.html).

Konferenco prirejamo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta JANES
(http://nl.ijs.si/janes/), ki ga med leti 2014 in 2017 financira Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. e za pripravo
prispevka 푘lite uporabljati korpus JANES, ki vsebuje slovenske tvite,
sporoila na forumih, komentarje na novice na spletnih portalih in
bloge z avtomatsko pripisano oznako stopnje (ne)standardnosti, nam
pi퉕te (jakacibej (at) gmail.com), pa vam bomo posredovali uporabni퉗o
ime in geslo.

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Sprejeti prispevki
bodo objavljeni v elektronskem zborniku, ki bo pod licenco CC BY 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) dostopen na spletnih
straneh konference. Avtorje najbolje ocenjenih prispevkov bomo
povabili, da jih v raz퉕rjeni obliki objavijo v posebni 퉡evilki
revije Sloven배ina 2.0 (http://www.trojina.org/slovenscina2.0/en/), ki
bo iz퉘a v zaetku leta 2016. Najbolje ocenjen 퉡udentski prispevek bo
nagrajen. Ve informacij o konferenci z navodili za oblikovanje
prispevkov najdete na domai strani konference:
http://nl.ijs.si/janes/konferenca-2015/

Programski odbor: Helena Dobrovoljc (ZRC SAZU), Darja Fi퉑r,
predsednica (UL FF), Polona Gantar (UL FF), Vojko Gorjanc (UL FF),
Matja Jur퉕 (IJS), Simon Krek (IJS), Nata퉍 Logar (UL FDV), Lanko
Maru퉕 (UNG FH), Dunja Mladeni (IJS), Marko Stabej (UL FF), Marko
Robnik 쯫konja (UL FRI), Darinka Verdonik (UM FERI). Organizacijski
odbor: Darja Fi퉑r, Jaka ibej, Katja Zupan.

Pomembni datumi:
- oddaja prispevka: 01.09.2015
- obvestilo o sprejetju:  01.10.2015
- oddaja zadnje verzije:   01.11.2015

Lep pozdrav,
Darja Fi퉑r

===

From: Tina Huremovic <tina.huremovic na fsk.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 18 May 2015 12:43:38 +0200
Subject: Vabilo na pogovor z dr. Mileti Oruevi iz BIH -- torek, 19.
5. 2015 ob 18.00 uri

Spo퉡ovani, gostja rezidennega programa Foruma slovanskih kultur v
Ljubljani je strokovnjakinja za gledali배e, dr.  Tanja Mileti
Oruevi iz Bosne in Hercegovine. Vabimo Vas na zanimiv pogovor o
delovanju Mostarskega gledali배a mladih ter o gledali퉗i sceni v Bosni
in Hercegovini. Pogovor bo vodila prof. Svetlana Slap퉍k. Pogovor bo v
torek, 19. maja 2015, ob 18.00 uri v prostorih Dru퉡va slovenskih
pisateljev (Tom퉕eva ulica 12, Ljubljana). Se vidimo!

Tina Huremovi


Dodatne informacije o seznamu SlovLit