[SlovLit] Mladi humanisti -- V Brnu -- Dostopnost znanstvenih publikacij -- Lirika je kul -- Razpis

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Apr 29 20:56:21 CEST 2015


From: "Lidija Rezoničnik" <lidija.rezonicnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 28 Apr 2015 20:07:07 +0200
Subject: Vabilo na mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov

Spoštovani,  vabimo vas, da se udeležite mednarodnega znanstvenega
srečanja mladih humanistov Slovanski jeziki na stičišču kultur, ki bo
v organizaciji Študentske sekcije Zveze društev Slavistično društvo
Slovenije, Univerze v Novi Gorici in Slavističnega društva Nova Gorica
potekalo 14. oktobra 2015 na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000
Nova Gorica.

Mednarodno srečanje je namenjeno mladim slovenistom, slavistom in vsem
drugim mladim humanistom, ki se v svojih raziskavah dotikajo področij
jezika, literature, didaktike, kulture in zgodovine slovanskih
narodov. K predstavitvi prispevkov so vabljeni študenti magistrskih,
doktorskih študijskih programov na slovenskih in tujih univerzah ter
vsi, ki so študij že zaključili in se z razpisanimi temami strokovno
ali znanstveno ukvarjajo. Prijave s prijavnim obrazcem in povzetkom v
dolžini do 250 besed sprejemamo na naslovu
studentska.sekcija.zdsds na gmail.com do 1. 7. 2015.

Uradni jeziki konference so vsi slovanski jeziki in angleščina. Vodilo
znanstvenega srečanja bodo medkulturni stiki, položaj jezika in
literature na stičišču, saj se bo znanstveno srečanje odvijalo na
univerzi v Novi Gorici, v mestu, kjer se na ravni vsakdana izrazito
odražata jezikovno in kulturno prepletanje. Vse informacije o dogodku
lahko spremljate na Facebook strani Študentske sekcije Slavističnega
društva Slovenije (https://www.facebook.com/studentska.sekcija).
Prosimo, da vabilo posredujete vsem, ki bi jih sodelovanje na
konferenci utegnilo zanimati.

===

From: mateja kosi <mateja18 na yahoo.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 28 Apr 2015 20:06:59 +0000 (UTC)
Subject: Dr. Ivančič Kutin v Brnu

Spoštovani, na lektoratu slovenščine v Brnu je imela v torek, 28. 4.
2015, predavanje o slovenski slovstveni folklori dr. Barbara Ivančič
Kutin, znanstvena sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje ZRC
SAZU v Ljubljani. Predstavila je splošno teorijo slovstvene folklore,
metodologijo dela, nato pa še nekaj konkretnih raziskav, ki jih je
podprla z gradivom, zbranim v terenskih raziskavah.

Mateja Kosi, lektorica za slovenščino na FF MU v Brnu

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Od: Kotar, Mojca [Mojca.Kotar na uni-lj.si]
Poslano: 29. april 2015 12:22
Zadeva: SI-DIH / DARIAH-SI : predstavitev odprtega dostopa, 11. 5. 2015

Predstavitev Odprta dostopnost recenziranih publikacij in
raziskovalnih podatkov: določila financerjev in praktična izvedba.
11. maj 2015, od 12. do 15. ure v sejni sobi Inštituta za novejšo
zgodovino (Kongresni trg 1, Ljubljana, 2. nadstropje).

Odprti dostop do rezultatov raziskav v obliki recenziranih publikacij
in raziskovalnih podatkov je del odprte znanosti. Julija 2012 so bili
na ravni Evropske unije sprejeti dokumenti glede odprtega dostopa v
Evropskem raziskovalnem prostoru. Z januarjem 2014 so z okvirnim
programom financiranja Obzorje 2020 stopila v veljavo tudi določila
glede odprtega dostopa. Enaka določila naj bi sprejele tudi države
članice EU. Obvezna je odprta dostopnost do recenziranih publikacij iz
sofinanciranih projektov. V okviru programa Obzorje 2020 v letih
2014 in 2015 poteka Pilot odprtih raziskovalnih podatkov. Podatki o
odprtih objavah in raziskovalnih podatkih, ki so nastali v okviru
evropskih projektov ali nacionalnega financiranja raziskovalne
dejavnosti, se zbirajo na portalu OpenAIRE.

===

Od: Zalozba ARISTEJ <info na aristej.si>
Datum: 29. april 2015 14:50
Zadeva: Lirika je kul! Lirika pomaga!

Znameniti nemški pesnik Hans Magnus  Enzensberger  se je pred 10 leti
skril pod psevdonimom Andreas Thalmayr in izdal zabaven priročnik s
podnaslovom »Prva pomoč za bralce v stresu«. Namenil ga je predvsem
mladim, ki se v šoli soočajo s poezijo, se morajo učiti predpisanih
interpretacij in pisati naloge o njej. Probleme mladih bralcev s
poezijo poznamo tudi pri nas in morda nam bo slovenska priredba
Enzensbergerjeve knjige pomagala razpršiti sveti sij poezije in najti
novo ravnovesje med spoštljivostjo in ignoranco. Zoprno liriko v
slovenščini bova predstavili avtorica priredbe Emica Antončič in
prevajalka izbranih odlomkov Urška P. Černe.  [...] Več o knjigah
najdete na http://www.aristej.si/slo/poljudna_znanost/zoprna-lirika.html
in http://www.aristej.si/slo/leposlovje_za_otroke/naj-odnesem-domov.html
Vljudno vabljeni.

mag. Emica Antončič
direktorica in glavna urednica

===

Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 29. april 2015 14:54
Zadeva: Javni razpisi | Ministrstvo za kulturo

Dragi Miran, za SlovLit je zanimiv razpis Ministrstva za kulturo,
objavljen 17. 4. 2015  — Razpis za štipendije za podiplomski študij in
izpopolnjevanje z začetkom 2015/2016 za ustvarjalce in poustvarjalce v
umetnosti za nekatere poklice, ki jih je treba posebej podpirati, ter
nekatere poklice v kulturni dediščini in kulturnem menedžment:
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1725
Rok za prijave je 17. 05. 2015.

Lep pozdrav
Milena Mileva BLAZIC


Dodatne informacije o seznamu SlovLit