[SlovLit] Jezik v visokem šolstvu -- Filološke pripombe -- Noč knjige

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Apr 20 09:27:19 CEST 2015


From: "Logar, Nataša" <Natasa.Logar na fdv.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 20 Apr 2015 06:43:16 +0000
Subject: Pogovor o jeziku v visokem šolstvu

Kako v času internacionalizacije kot ključne razvojne usmeritve
slovenskih univerz in države ohraniti slovenščino kot učni jezik
visokošolskega izobraževanja? Kako povečati zanimanje tujih študentov
za vpis na slovenske fakultete in jih nato opremiti z znanjem
slovenskega jezika? Kako tovrstne težave rešujejo druge države
Evropske unije? Kako visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenskega
strokovnega jezika, kot jim nalaga zakon? Kaj o (delnem) študiju v
angleščini menijo učitelji in študenti ter kaj dekani in rektorji? –
To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira, nanje odgovarja ali pa se jih
zgolj dotika monografija Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva
v Sloveniji (2014) avtorjev Monike Kalin Golob, Marka Stabeja, Mojce
Stritar Kučuk, Gaje Červ in Sama Kropivnika.

Vabljeni na pogovor ob knjigi, ki bo odgovore še dopolnil in vprašanja
še izostril. Z avtoricami in avtorjema, voditeljico Natašo Logar ter
še nekaterimi gosti se bomo srečali v Trubarjevi hiši literature v
sredo, 6. maja 2015, ob 18. uri.

===

Od: Uhlik Mladen <mladen.uhlik na gmail.com>
Datum: 19. april 2015 15.10
Zadeva: Filološke pripombe (Philological Studies)

Spoštovane kolegice in kolegi, vabim vas, da s svojimi prispevki
sodelujete v novi številki revije Filološke pripombe (Philological
Studies).

Filološke pripombe je slavistična revija s področja humanističnih ved.
Nastala je kot rezultat meduniverzitetnega sodelovanja Filološke
fakultete Permske državne univerze, Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, Inštituta za makedonsko književnost, ki deluje v okviru
Univerze “Sv. Cirila in Metoda” v Skopju, in Filozofske fakultete
Univerze v Zagrebu. Revija Filološke pripombe je vključena,
indeksirana in arhivirana v spletnih knjižnicah Srednje in Vzhodne
Evrope (C.E.E.O.L), na hrvaškem portalu za znanstvene revije Hrčak ter
ruskem indeksu znanstvenega citiranja (РИНЦ). Revija ima mednarodni
uredniški odbor. Prispevki se recenzirajo. Prispevki naj bodo
razporejeni v naslednje rubrike:
   1. Filozofsko-kulturološki problemi
   2. Zgodovina in filologija
   3. Jezik v zgodovinsko-kulturološkem kontekstu (primerjalni vidik)
   4. Književnost v medkulturnem kontekstu
   5. Sodobna družba v kulturi, jeziku in književnosti
   6. Jezikoslovje. Jezikoslovna didaktika
   7. Recenzije

Uradni jeziki zbornika so hrvaščina, makedonščina, ruščina,
slovenščina, angleščina. Rok za oddajo prispevkov je 1. julij 2015.
Na koncu prispevka naj bo
povzetek v angleščini (do 1 strani). Besedila morajo biti
klasificirana in urejena za tisk v skladu s pravili, ki jih boste
našli na spletni strani
http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=71
Besedilo pošljite v elektronski obliki na naslov
mladen.uhlik na ff.uni-lj.si Več informacij na:
http://philologicalstudies.org/

Hvala in lep pozdrav,
Mladen Uhlik
Oddelek za slavistiko FF

===

Od: Zajc Božič, Kristina <Kristina.Zajc-Bozic na ff.uni-lj.si>
Datum: 17. april 2015 14.08
Zadeva: Vabljeni na dogodke na FF

[...] 23. april 2015 bo čudežen dan, ki se bo prelil v še bolj čarobno
noč. Ustvarjalci in ljubitelji knjige se bomo od Goričkega pa vse tja
do Pirana povezali na en skupni imenovalec – branje! Po Sloveniji bo
potekala Noč knjige 2015, projekt, ki preko najrazličnejših dogodkov,
vezanih na knjigo in branje, utira pot literaturi v vsako poro naše
družbe. Letos se projektu ni mogla upreti niti FF. Ob mednarodnem
dnevu knjige bomo tako organizirali več dogodkov – program je na voljo
na povezavi http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/april%202015/Noc_knjige_celoten_program.pdf
. Več informacij tudi na http://2015.nocknjige.si/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit