[SlovLit] Jezik v elektronski dobi -- Tečaji v NUK -- Delavnica Fran

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Mar 19 18:32:26 CET 2015


Od: Tomaž Erjavec <Tomaz.Erjavec na ijs.si>
Datum: 19. marec 2015 13.23
Zadeva: [SDJT-L] Predavanje H. Dobrovoljc na IJS

Torek, 24. marec, Velika predavalnica IJS, ob 13. uri.
Doc. dr. Helena Dobrovoljc, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU:
DRUŽBENO IN KULTURNO OZADJE JEZIKOVNIH SPREMEMB V ELEKTRONSKI DOBI. V
predavanju bo predstavljeno družbeno in kulturno ozadje jezikovnih
sprememb, ki jih lahko opazujemo v jezikovnem sistemu na prelomu
tisočletja – ob tretji komunikacijski revoluciji.

S pomočjo jezikovnih tehnologij so bile v raziskave jezika vpeljane
možnosti posploševanja, predvidevanja in napovedovanja jezikovnih
vzorcev, ki so zmanjšale nezaželene pristranskosti in subjektivnosti,
kakršno so jezikoslovju radi očitali v preteklosti. Jezikovne
spremembe, ki jih je mogoče evidentirati v sodobni slovenščini, ki
trenutno doživlja največji tvornostni razmah, so najpogosteje povezane
s spremenjeno stvarnostjo ali novo predmetnostjo; slednje so zaradi
inovativne izrazne podobe izstopajoče (npr. nova leksika, nove izrazne
oblike in nesistemski besedotvorni postopki v elektronski
komunikaciji); nezanemarljiv dejavnik so tudi spremenjeni družbeni
odnosi (npr. med spoloma). Šele podrobna jezikoslovna analiza besedil
prikazuje tudi bolj prikrite poenostavitve slovničnega sistema oz.
struktur na sintaktični ali morfološki ravni jezika, ki so posledica
vsaj dveh dejavnikov: vpliva govorjenega jezika, ki je opazno
zaznamoval slog javnih besedil in posledično povzročil sprostitev
jezikovne norme, in višanja stopnje abstraktnosti izraza in
preciziranje pomena v pisnih strokovnih in znanstvenih besedilih.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Tomaž Bešter [mailto:Tomaz.Bester na nuk.uni-lj.si]
Sent: Thursday, March 19, 2015 11:13 AM
Subject: Vabilo na brezplačne tečaje v aprilu 2015

Tečaj "EndNote Online" četrtek, 2. aprila ob 16. uri
Tečaj "mEga iskalnik NUK in DiKUL"  torek 7. aprila ob 10. uri
Tečaj "E-članki in e-knjige"  torek, 7. aprila ob 16. uri
Tečaj "Uvod v iskanje in iskalna orodja" ponedeljek, 20. aprila ob 10. uri
Tečaj "Znanstvene bibliografije" torek, 21. aprila ob 10. uri
Tečaji  potekajo v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na elektronski naslov CIS na nuk.uni-lj.si

[Več o tečajih: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/tecaji.html]

===

From: Matjaz Zaplotnik <matjaz.zaplotnik na siol.net>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 19 Mar 2015 17:25:21 +0100 (CET)
Subject: Četrtkove delavnice Slavističnega društva Slovenije

Ponovno vabljeni na 3-urne praktično naravnane delavnice za učitelje
(ČETRTKOVE DELAVNICE SdS), ki se bodo posvečale posamičnim problemom
poučevanja slovenščine. Prvo delavnico z naslovom Uporaba spletišča
Fran pri pouku jezika nameravamo izvesti v četrtek, 26. marca, od 16.
do 19. ure na Srednji medijski in grafični šoli, Pokopališka 33,
Ljubljana. Delavnico bodo vodili mladi sodelavci Frana z Inštituta za
slovenski jezik pri ZRC SAZU. Pohitite s prijavami, saj se čas zanje
izteka. Več informacij in prijavnica: http://641.gvs.arnes.si/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit