[SlovLit] Textable -- Žrtvovanje -- Kmečki upori -- Žive naj vsi narodi -- V Koper

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Feb 21 22:48:07 CET 2015


http://langtech.ch/textable -- Orange Textable - Visual programming
for text analysis (prostodostopni program za besedilno analizo in
vizualizacijo).

===

http://www.libraryofsocialscience.com/essays/bryson.html -- Michael
Bryson, Dismemberment and Community: Sacrifice and the Communal Body
in the Hebrew Scriptures. Library of Social Science, Paper in Religion
and Literature 35/1 (2003), 1--21 (članek o žrtvi kot temelju
identitete v hebrejskem svetem pismu).

===

Mihu Mohorju, Urši Pirša in Meti Lokar se zahvaljujem za podatke o
kranjskih literatih
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005081.html). -- miran

===

Od: Alenka Černelič Krošelj PMB <alenka.cernelic.kroselj na pmb.si>
Datum: 10. februar 2015 09.27
Zadeva: Povabilo k sodelovanju, simpozij ob 500-letnici upora 1515

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
Oddelek za etnologijo in antropologijo Filozofske fakultete v
Ljubljani, Slovenska matica, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
in Posavski muzej v Brežicah vabijo na SIMPOZIJ OB PETSTOLETNICI
SLOVENSKEGA KMEČKEGA UPORA (1515). Do konca meseca februarja 2015
sporočite delovni naslov vašega referata Alenki Černelič Krošelj
(alenka.cernelic.kroselj na pmb)  in Katji Kleindienst
(katja.kleindienst na siol.net). Simpozij bo potekal 9. novembra 2015 v
Posavskem muzeju  Brežice. Predložene razprave bodo leta 2016
objavljene v znanstveni monografiji.

[...]  Nezadovoljstvo, ki se je največkrat izražalo v zahtevi po
„stari pravdi“, je na Slovenskem v časovnem loku treh stoletij
preraslo v pet velikih uporov, 10 uporov srednjega obsega ter okoli
170 krajevnih. Kmečki upor leta 1515 sodi med klasične kmečke upore.
Trajal je skoraj polnih pet mesecev in je bil po svojem obsegu
največji na slovenskem ozemlju. Zajemal je dežele Kranjsko, Koroško in
Štajersko in se je v zgodovinskih virih označeval kot „slovenski
kmečki upor“ (Windischer Bauernbund). Upor je bil na eni strani
posledica globljih družbenih in gospodarskih procesov, ki so
naznanjali novo zgodovinsko obdobje, obenem pa je bil odraz povsem
aktualnih odmevov na vojno-politično dogajanje na zahodni meji
habsburških dednih dežel (avstrijsko-beneška vojna 1508—1516), na
cerkveno doktrinarno ohlapnost in pastoralno razpuščenost, silovito
naravno nesrečo nekaj let pred uporom (potres 1511), povečanje kmečkih
bremen, omejevanja kmečke trgovine in povečane vojaških dolžnosti
kmetov. Upor se je izrazil v številnih spopadih med kmeti in fevdalno
vojsko, v oplenjenih gradovih in podeželskih pustošenjih, zatrtje
upora pa se je slednjič izrazilo v brutalnem in brezkompromisnem
obračunu s kmeti. Kmečki upor ni sicer v ničemer spremenil odnosa
fevdalcev do kmetov niti ni spremenil kmetovega siromašnega položaja,
in vendar ima upor izjemno mesto v zgodovini slovenskih dežel, in
slednjič je postal v procesu oblikovanja slovenstva ena izmed njegovih
identitetnih sidrišč. Iz časa tega kmečkega upora so ostale tudi prve
tiskane besede v slovenskem jeziku (Stara prauda in Leukhup, leukhup,
leukhup, leukhup woga gmaina). [...] V smislu teh raziskav in razprav
o (kmečkih) uporih v času zgodnjega novega veka in sicer o
predmodernem uporništvu bo simpozij posvečen trem tematskim sklopom:
I. KMEČKI UPOR 1515. Vzroki, potek in prostori upora – nova spoznanja,
novi pogledi in interpretacije.
II. KMEČKO UPORNIŠTVO KOT OBLIKA SOCIALNEGA KONFLIKTA V ZGODNJEM NOVEM
VEKU. Vzroki in pogoji socialnih in oblastnih konfliktov, mikro in
makro strukture uporništva, modeli in strategije reševanja konfliktov,
komunikacija upornih tem, modeli in strategije
družbene (oblastne) pomiritve.
III. KULTURNI VIDIKI KMEČKEGA UPORNIŠTVA. Družbeno in stanovsko
(samo)razumevanje in (samo)reprezentacija, razumevanje in
reprezentacija uporov in uporništva, (kulturna) antropologija
uporništva v času predmoderne, pojmi in strategije legitimacije upora,
vplivi izkušnje upora na oblikovanje in delovanje mentalitetnih
struktur, odraz uporov in uporniških drž v literaturi ter likovni in
glasbeni umetnosti.

===

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JW4MEDIB -- o podelitvi
Prešernovih nagrad mesta Ljubljane 8. febr. 1944; poročevalec v
kolaborantskem Jutru je citiral samo 7. kitico Zdravljice -- mh :)

===

From: "Irena Urbič" <irena.urbic na siol.net>
Date: Sat, 21 Feb 2015 21:34:23 +0100
Subject: Pogovori o branju ANDREJ MEDVED - vabilo

Prijazno vabljeni na POGOVOR O BRANJU  v torek, 24. februarja 2015,
ob 20. uri v kavarno Gledališča Koper. S pesnikom, filozofom, likovnim
kritikom, prevajalcem in založnikom ANDREJEM MEDVEDOM se bo pogovorjal
slovenist ANDRAŽ JEŽ. Organizatorji: Kulturni klub/Club culturale,
Slavistično društvo Koper in Gledališče Koper.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit