[SlovLit] Jože Toporišič -- Iz Brna -- Z ZRC SAZU

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Dec 16 09:38:20 CET 2014


http://primorske.si/Novice/Kultura/Temeljit,-strog,-a-tudi-negotov --
Lea Kalc Furlanič. Temeljit, strog, a tudi negotov. Primorske novice
13. dec. 2014 (slavistiki o Jožetu Toporišiču).

===

From: mateja kosi <mateja18 na yahoo.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 16 Dec 2014 08:10:44 +0000 (UTC)
Subject: Svetovni dnevi v Brnu

V Brnu so, tako kot na ostalih lektoratih slovenščine po svetu, prvi
teden decembra potekali Svetovni dnevi slovenskega jezika. V sredo, 3.
12., smo se tako kot kolegi v Pragi dan pozneje pridružili akciji
Obvestila poezije Inštituta IRIU. Skupina mladih slovenskih pesnikov
in pesnic je pod okriljem Inštituta IRIU razdelila približno 2000
lističev, ki zelo spominjajo na češki formular obvestila policije o
nepravilnem parkiranju, na avtomobile v Brnu. Na lističih so prevodi
slovenskih pesmi 24 avtorjev. Na večernem literarnem delu so te pesmi
pesniki prebrali, Alena Klvaňová, Elena Slavičová in Libor Doležán pa
so prebrali češke prevode. Po literarnem delu večera sem lektorica
predstavila in smo skupaj krstili Žepno slovenščino, nad katero je
vladalo zelo veliko navdušenje. Za popestritev smo s študenti ob
spremljavi Klemena Piska in Josefa Kellerja na kitari in harmoniki
zapeli še 6 pesmi po Klemenovem izboru, ki smo se jih dan prej naučili
na glasbeni delavnici (prav tako pod Klemenovo taktirko). Večerni
dogodek je bil zelo dobro obiskan, zbralo se nas je več kot 40, tako
da je klubski prostor kavarne Mezzanine pokal po šivih.

Lep pozdrav iz Brna,
Mateja Kosi, učiteljica slovenščine na FF MU

===

Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 16. december 2014 08.28
Zadeva: Vabilo na predstavitev knjig

Seznam publikacij Založbe ZRC, ki bodo predstavljene na novinarski
konferenci. Ta bo v sredo , 17. decembra, ob 11. uri v Atriju ZRC.

Andrej Pleterski: Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične
zgodbe (Studia mythologica Slavica – Supplementa 10)

Tako kot biološki genom določa našo biološko pojavnost, kulturni genom
določa našo kulturno pojavnost. To je skupek spoznanj o delovanju
sveta in iz njih izpeljanih pravil. Ko ljudje ta spoznanja ubesedijo v
pripoved, nastane mitična zgodba. Mitična pokrajina je tista oblika
kulturne pokrajine, ki so jo ljudje oblikovali v skladu s svojimi
mitičnimi predstavami, da bi z njeno pomočjo obvladali sile narave.
Avtor iz posameznih struktur besedilnih odlomkov slovanskega
folklornega izročila sestavi povezano pripoved v številnih različicah,
ki pojasnjuje mehanizem prenavljanja in opisuje ciklične spremembe
narave. To pripoved so ljudje uporabljali kot miselni model in ga v
prostoru materializirali v prostorske ideograme. Te z nekaj primeri
raziskuje naslednji del. Zaključek pridobljena spoznanja primerja z
zgodnjesrednjeveškim Zbruškim idolom iz Ukrajine in ugotovi popolno
strukturno ujemanje. Zbruški idol kaže prostorsko ureditev vesolja s
tremi svetovi, mehanizme nadzora teh svetov in vrstenje naravnih in
življenjskih sprememb.

Nina Ledinek: Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko
označenih korpusih slovenščine (Linguistica et philologica 30)

V monografiji so predstavljeni postopki oblikovanja
jezikovnospecifičnih specifikacij za oblikoskladenjsko in
površinskoskladenjsko označevanje korpusov slovenščine, kot so bile
zasnovane v okviru projektov Jezikoslovno označevanje slovenskega
jezika in nadgrajene v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem
jeziku, skupaj s problemskim pregledom dilem, ki so pri oblikovanju
specifikacij nastale, ter sprejetih uporabnostnih rešitev. Glede na
rezultate predhodne ročne oz. polavtomatske identifikacije in analize
vzorcev slovnično-pomenskega povezovanja glagolskih lem, kot se kažejo
v tako označenih besedilnih korpusih, je opozorjeno na možnosti
avtomatskega luščenja jezikovnih elementov, ki se tipično pojavljajo v
specifičnih skladenjskih strukturah, iz oblikoskladenjsko in
skladenjsko označenih korpusov, in sicer z vidika uporabe podatkov pri
razvoju jezikovnih tehnologij in nadgradnji jezikovnih virov, hkrati
pa kot osnova pri oblikovanju (korpusno)jezikoslovnih opisov zlasti za
uporabnostne namene.

Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej Bajd, Mojca Žagar
Karer: Terminološki slovar avtomatike

Terminološki slovar avtomatike vsebuje vsebuje 1753 terminov s
področja avtomatike, ki vključuje matematično modeliranje, simulacijo
dinamičnih sistemov, avtomatsko vodenje s pripadajočimi gradniki in
robotiko. Področje se prepleta tudi z obdelavo signalov,
informacijskimi tehnologijami in proizvodnimi tehnologijami. Namenjen
je zlasti strokovnjakom in študentom, ki se ukvarjajo s tehnologijo
vodenja in dinamičnimi sistemi na tehniških in netehniških področjih.
Pri izdelavi slovarskih sestavkov je bila uporabljena in sistematično
pregledana relevantna strokovna literatura. Termini so pojasnjeni z
definicijo, ki pojem uvršča v pojmovni sistem stroke, ali s kazalko,
ki usmerja na ustreznejši termin. Z normativnimi podatki želi slovar
prispevati k poenotenju terminologije na področju avtomatike. Različna
poimenovanja istega pojma so namreč lahko vir številnih nesporazumov,
kar onemogoča natančno in učinkovito strokovno sporazumevanje. Ker je
avtomatika izrazito vezana na angleško terminologijo, slovar vsebuje
tudi angleške ustreznike. [...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit