[SlovLit] O Kekcu -- Wikipedija za študente -- Naša intelektualna zgodovina

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Dec 6 11:33:44 CET 2014


https://www.academia.edu/6575043/Diplomsko_delo_Povesti_o_Kekcu_folkloristi%C4%8Dna_analiza
-- Sebastian Dovč: Povesti o Kekcu: Folkloristična analza. Diplomska
naloga na Etnologiji FF 2013. [Da, tudi na portal Academia.edu lahko
nalagajo študentje svoje diplomske naloge in učitelji svoje razprave.
-- mh]

===

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Education_program --
Izobraževalni portal na Wikipediji v angleščini: "Konec s seminarskimi
nalogami za predal, začetek stika študentskih piscev z resničnim
svetom."  [Pri študentskem angažmaju na Wikipediji vsaj na
slovenistiki prav nič ne zamujamo, gl. našo vstopno točko na Wikiverzi
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Glavna_stran). -- mh]

http://wikiedu.org/ -- Wiki Education Foundation (neprofitna
organizacija, ki skrbi za povezovanje akademskega sveta z Wikipedijo)
[Bi bilo pri nas mogoče pognati kaj podobnega?]

===

http://humanist.dclure.org/#-188.19/-174.25/1.00 -- besedni oblak 12
mio besed diskusijske skupine Humanist med leti 1987 in 2014, ki kaže
"intelektualno zgodovino" foruma;
http://dclure.org/essays/visualizing-the-humanist/ -- David McClure,
razlaga te vizualizacije. S klikom na ključne besede pridemo do grafov
njihove dinamike v času in bližine z drugimi izrazi. V uporabi je nov
termin "semi oddaljeno branje", ki se morda zgleduje pri Morettijevem
pojmu "semi periferije". Sceno v zadnjem desetletju določajo besede
sodelovalen (collaborative), prostorski (spatial, GIS) in digitalna
humanistika (DH), ki so indikator mentalnega zasuka v civilizaciji. Bi
znal kdo napraviti kaj podobnega za Slovlit? Veliko besedilno datoteko
foruma od leta 1999 dalje, ki je izhodišče za analizo
(http://641.gvs.arnes.si/Slovlit_arhiv_2000-2013.txt), je lani
napravil Matjaž Zaplotnik. Zanimivo bi bilo pogledati ne samo, s
katerimi novimi besedami opisujemo naše humanistično okolje, ampak
tudi s katerimi ga ne več. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit