[SlovLit] PhiloSlovenica 2014 -- Humani(zem & stika)

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Nov 17 18:16:55 CET 2014


Od: Philo Slovenica <info na philoslovenica.si>
Datum: 17. november 2014 13.50
Zadeva: PhiloSlovenica 2014 - vabilo na srečanje

MEDNARODNO ZNANSTVENO SREČANJE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV SLOVENISTIKE IN
SLAVISTIKE – PHILOSLOVENICA 2014
MARIBOR, FILOZOFSKA FAKULTETA, PREDAVALNICA 0.2/FF

21. 11. 2014
9.30–9.50 Pozdravni govori: Nina Ditmajer, vodja srečanja, doc. dr.
Melita Zemljak Jontes, predsednica Slavističnega društva Maribor
9.50–10.00 Kulturni program: Vokalna skupina Polančice
10.00–10.30 red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik: Frazeološki
lingvokulturološki pristop v roki z roko s kulinaričnim turizmom
10.50–11.20 red. prof. dr. Jožica Čeh Steger: Književnost in ekologija
11.50–12.50 JEZIKOSLOVNA SEKCIJA (Moderatorka: Nina Ditmajer)
11.50–12.05 Tjaša Markežič: Feminativi v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika in Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika
12.05–12.20 Előd Dudás: Madžarsko-slovenski jezikovni stiki v Prekmurju
12.20–12.35 Maruška Agrež: Te pa po štajersko – besedi pa in te v
delih Petra Dajnka in v slovenskogoriškem narečju

KOSILO (13.00–14.00) Restavracija Piano (v stavbi Filozofske fakultete)
14.15–15.15 LITERARNA SEKCIJA (Moderatorka: Ana Perović)
14.15–14.30 Urša Prša: Motiv Orfeja pri Francetu Prešernu in Simonu Gregorčiču
14.30–14.45 Megi Rožič: Transnacionalne in transkulturne prvine v
literarnem opusu Maruše Krese
14.45–15.00 Martina Potisk: Med tradicijo in inovacijo: medkulturna
transformacija mita o desetništvu v romanu Zorka Simčiča Poslednji
deseti bratje (2012)

15.30–16.15 DIDAKTIČNA SEKCIJA (Moderator: Jure Cvetek)
15.30–15.45 Irena Kužnik: Motivacija za učenje slovenščine kot
maternega in manjšinskega jezika pri pripadnikih manjšinske in
nemanjšinske skupnosti v Srbiji
15.45–16.00 Jure Cvetek: Raba knjižnega jezika pri srednješolcih

Srečanje si boste lahko ogledali tudi v živo: http://www.philoslovenica.si

===

Od: Zajc Božič, Kristina <Kristina.Zajc-Bozic na ff.uni-lj.si>
Datum: 17. november 2014 14.58
Zadeva: Vabljeni na dogodke na FF

[...] V prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti (dvorana
SAZU, Novi trg 3) bo 18. in 19. novembra 2014 potekal simpozij z
naslovom Humanizem in humanistika. Vljudno vabljeni.

Torek 18. novembra
10:00 Tadej Bajd, predsednik SAZU: Pozdravni nagovor
10:10 Niko Grafenauer, organizator simpozija: Uvodna beseda
10:20 Dean Komel: Smiselnost humanistike in smisel človeškega dostojanstva
10:45 Primož Simoniti: Renesančni humanizem pri Slovencih
11:10 France Bernik: Humanizem (med koncem srednjega veka in renesanso)
11:35 Tomo Virk: Tipologija humanističnih diskurzov v literarni vedi
in vprašanje človekove človeškosti
12:00 Irena Avsenik Nabergoj: Resničnost, resnica in lepota v
umetniški besedi izbranih pesnikov in pisateljev od predromantike do
moderne
12:25 Janko Kos: Humanistične vede med znanostjo in ideologijo

14:00 Kajetan Gantar: "Berlinski zid" med humanistiko in naravoslovjem
14:25 Boris Paternu: Vprašanje humanistike danes
14:50 Marko Uršič: Virtualna realnost in človeški svet
15:15 Igor Škamperle: Formalizacija odnosov v globalnem svetu in
dehumanizacija človeka
15:40 Rok Svetlič: Biti si odveč
16:05 Brane Senegačnik: Lirična antropologija
16:30 Milček Komelj: Humanizem v umetnostni zgodovini in likovni
umetnosti slovenskih akademikov
16:55 Igor Grdina: Odpor do zgodovine

Sreda, 19. novembra 2014
10:00 Marjan Pavčnik: Moralnost prava
10:25 Lenart Škof: Doba zaskrbljenosti in etika
10:50 Anton Stres: Človekovo dostojanstvo – temelj humanizma
11:15 Jože Krašovec: Besede, imena, metafore, simboli in personifikacija vrednot
11:40 Frane Adam: Neizkoriščeni potencial družbenih ved in humanistike
12:05 Rudi Rizman: Humanizem in humanistika pred izzivom globalne
hegemonije neoliberalizma
12:30 Hubert Požarnik: Ali smo na poti v dekadenco?

14:00 Borut Ošlaj: Kriza humanosti med ontologijo in slovensko družbo
14:25 Boris Vezjak: Humanizem in sram
14:50 Bernard Nežmah: Nevednost in njena aroganca
15:15 Ksenija Vidmar Horvat: Humanistika, solidarnost in etično
državljanstvo v posthumanistični dobi
15:40 Marko Pavliha: Dvanajst pred dvanajsto ali Humanizem 3.0
16:05 Andrej Kranjc: Pogled na naravo med humanizmom in
razsvetljenstvom: primer Cerkniškega jezera
16:30 Alenka Puhar: Kako meriti človečnost?


Dodatne informacije o seznamu SlovLit