[SlovLit] Post festum -- Pravopis in slovar -- Re: Koran

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Okt 6 13:39:43 CEST 2014


Od: Boža Krakar-Vogel <boza.krakar na guest.arnes.si>
Datum: 05. oktober 2014 21.17
Zadeva: post festum

Slavistični kongres – dan odprtih vrat skupaj s praznovanjem društvene
80-letnice je minil nad pričakovanji. Za tak dober občutek se je
potrebno zahvaliti mnogim ljudem: najprej vsem prisotnim, ki jih (nas)
kljub skepsi mnogih, da je enodnevni kongres premalo, ni bilo nič manj
kakor na kongresih zadnjih let. Nato po vrsti odličnima pozdravnima
govornikoma, prodekanu Martinu Germu in nekdanjemu predsedniku in
častnemu članu Aleksandru Skazi, vedno zanimivemu, duhovitemu in
tehtnemu plenarnemu predavatelju Matjažu Kmeclu, pa neutrudni
predavateljici Andreji Žele, in Matjažu Zaplotniku za simpatično video
montažo društvenih dogodkov iz preteklosti. Ter tvorcem popoldanskega
programa: MM za ogled razstave o Emoni, Andreju Bartolu za vodenje
ekskurzije po Ljubljani, Matevžu Koširju, Rožletu Bratcu Mrvarju in
Kristini M. Pučnik iz sorodnih strokovnih društev za konstruktivno
okroglo mizo, izzvenelo v ugotovitvi, da društva imajo možnosti,
povezovati članstvo drugače kakor profesionalne inštitucije.

Novi častni članici Alenka Šivic Dular in Vika Slabe, pa dobitnici
strokovnih priznanj Majde Merše in Mojca Poznanovič Jezeršek ter
odlične doktorantke Vladka Tucovič, Ines Voršič ter Klara Šumenjak so
skupaj z nami zvečer uživale v Skritem kotu z Domnom Uršičem in
duhovitim ansamblom Suho cvetje.

Tisti , ki smo dogodek pripravljali, smo zadovoljni – to smo bili IO
ZSdS in SD Ljubljana. Zadovoljni so lahko tudi naši podporniki za
koristno uporabljeno podporo, za katero se zahvaljujemo: FF UL,
Oddelek za slovenistiko FF UL, Inštitut ZRC SAZU za slovenski jezik,
MOL. Hvala medijem, ki so poročali o nas, o čemer je v slovlitovem
zapisu obveščala Petra Jordan.

Na občnem zboru, ki smo ga tudi imeli, sem po dveh mandatih to nič kaj
okrancljano predsedniško štafetno palico predala prof. dr. Andreji
Žele, ki ji želim uspešno krmarjenje slavistične barke.

Poslavljam se z dobrim občutkom. Kljub težavam sem delala z
motivacijo, saj se mi delo SdS zdi ves čas smiselno – kot strokovno
stanovsko povezovanje in kot alternativa delovanju inštitucij, ki tudi
pri jezikovnih vprašanjih bolj cenijo internacionalizacijo kakor
»nacionalni interes«.  Prav na koncu hvala mojim odličnim sodelavcem:
zaupanja vredni tajnici Petri Jordan, svetovalcu in uredniku Matjažu
Zaplotniku, iniciativni pomočnici Maruški Agrež in konstruktivnemu
blagajniku Miranu Hladniku – za trdo delo, za domiselne ideje, za
prijateljsko druženje.

Društvu pa, da bi v modrem lovljenju ravnotežja med nekoč, danes,
jutri, krmarilo proti 90-letnici in k prvi stotici.

Boža Krakar Vogel

===

From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 6 Oct 2014 12:02:47 +0200 (CEST)
Subject: Strokovno predavanje in jezikovna delavnica

Obveščamo vas, da je strokovna jezikovna delavnica prestavljena na
soboto, 18. 10. 2014 (od 9.00 do 13.00). Posvetili se bomo posameznim
jezikovnim vprašanjem iz poskusnega preizkusa za lektorsko licenco.
Vabljeni tudi tisti, ki se preizkusa niste udeležili. Naš gost bo dr.
Hotimir Tivadar, profesor slovenistike na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani in član ožje Pravopisne komisije pri SAZU.
Prijave in vplačila sprejemamo na društvenem naslovu do petka, 10. 10.
2014. Vsi podatki glede vplačila udeležnine so na voljo na naši
spletni strani.

Na strokovnem predavanju bo naš gost dr. Janez Dular, in sicer 15. 10.
2014 ob 19. uri na srednji šoli Vegova Ljubljana, Vegova 4, v
Ljubljani. Tema predavanja bo Prenovljeni SSKJ v lektorski rabi.
Vabimo vas tudi k branju zanimive vsebine na naši strani v rubriki
Mnenja in mediji. Veselimo se druženja z vami.

Lektorsko društvo Slovenije
Nataša Purkat, predsednica

===

Od: Beletrina <info na zalozba.org>
Datum: 06. oktober 2014 13.07
Zadeva: Prevod Korana iz izvirnika - odziv založbe Beletrina na
sporočilo za javnost Islamske skupnosti

[...] Na založbi Beletrina smo prepričani, da je obstoječi prevod
kakovosten in bo zato njegova uporaba neizogibna za vsakogar, ki želi
spoznati Koran v pravi podobi ter pri vseh morebitnih drugih prevodih
Korana. Hermenevtika interpretacije številnih ključnih mest svete
knjige islama je nadvse kompleksna in dopušča številne različne
rešitve. O njih lahko razpravljamo, ne drži pa, da se prevajalca te
težavnosti pri svojem prevajanju niste zavedala ali zanj nista bila
usposobljena. Založba zato nasprotuje ocenam Islamske skupnosti, da je
prevod Korana  nestrokoven, in ob tem javno izreka podporo
prevajalcema. [Več:
http://www.studentskazalozba.si/novice/17597/odziv-zalozbe-beletrina-na-sporocilo-za-javnost-islamske-skupnosti-v-sloveniji]

Islamska skupnost v svojem sporočilu kot primer nestrokovnosti navaja
prevod 26. stavka, druge sure, na kar prevajalca odgovarjata s
strokovno analizo svoje prevodne rešitve:
http://www.studentskazalozba.si/uploads/files/strokovna-analiza-primera-5.-10.-2014.pdf
Prevajalca na mnogih primerih pokažeta, da je njun prevod narejen
strokovno ustrezno, skrbno, po vseh predvidenih postopkih in v skladu
z obstoječo prakso, pri čemer jasno izpostavita kompleksnost problema
večpomenskosti v Koranu ter odpirata vpogled v svoje izjemno zahtevno
prevajalsko delo.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit