[SlovLit] Wordneti -- Knjige ZRC SAZU ... --- ... in FF

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Sep 11 16:26:42 CEST 2014


Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 09. september 2014 20.04
Zadeva: [SDJT-L] [JOTA]: Vabilo na predavanje

Vabiva vas na otvoritev nove sezone jezikovnotehnološkega abonmaja
JOTA, na katerem bo dr. Antoni Oliver Gonzalez z s Katalonske odprte
univerze v Barceloni gostoval s predavanjem na temo avtomatske
izdelave wordnetov:

"WN-Toolkit: automatic creation of WordNets. Results for Croatian and
Slovene (preliminary). In this talk I will present some algorithms for
automatic wordnet creation following the expand model. The
methodologies we are using are based on bilingual dictionaries and
parallel corpora. I will show complete evaluation results for
Croatian, and preliminary for Slovene (only using dictionary-based
techniques)."

Predavanje bo v sredo, 17. 9. 2014, bo ob 14:00 na Filozofski
fakulteti UL, Aškerčeva 2, v predstojniški sobi Oddelka za
prevajalstvo (pritličje).

Darja Fišer in Špela Vintar

===

Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 09. september 2014 13.37
Zadeva: Vabilo na predstavitev knjig

Z veseljem vas po krajšem poletnem zatišju ponovno vabimo na
novinarsko konferenco iz serije rednih predstavitev rezultatov
raziskovalnega dela ZRC SAZU. Srečanje napovedujemo za petek, 12.
septembra, ob 11. uri v Atriju ZRC. Na kratko bomo predstavili enajst
novih publikacij Založbe ZRC, tokrat s področja filozofije, umetnostne
zgodovine, etnologije, literarnih ved, arheologije, biologije in
geografije. Seznam novih publikacij je objavljen na spletni strani
http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/novinarska-konferenca-9

Nataša Gliha Komac: Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in
v prt zaviti lobanji. Zbirka: Studia mythologica Slavica – Supplementa
9.

Primož Kozak. Zbrano delo, 3. knjiga. Dramski spisi II: Afera. Uredil
Dušan Voglar. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev [...]
Knjiga obsega dramo Afera (1. objava in uprizoritev 1961), ki je bila
napisana tik po političnem obračunu z Revijo 57 in po obsodbi Jožeta
Pučnika ter je postala odmeven umetniški, gledališki, filozofski in
etiški manifest povojnega kritičnega rodu v Sloveniji. Ob njej je
dramatik odločno poudaril, da gledališče šteje za idejno tribuno. Tudi
zato urednik v komentarju opozarja na nekatera idejna izhodišča drame.
V dodatku je natisnjen rokopisni fragment Afere, ki skupaj z
ohranjenim tipkopisnim gradivom in primerjanjem prvih dveh
razlikujočih se objav omogoča v komentarju razkrivanje pomembnih
vsebinskih premikov v avtorjevem oblikovanju drame. Komentar se med
drugim posveča gledališkim zasnovam posameznih uprizoritev (zadnja
leta 1988) in obsežnemu prepletu pogosto razvnetih kritiških odzivov
nanje; odpira torej vpogled v spreminjajoče se razumevanje in
sprejemanje drame.

Edvard Kocbek. Zbrano delo, 14. knjiga. Dnevnik 1934. Uredila Andrej
Inkret, Miha Glavan. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
[...] V štirinajsti knjigi Zbranega dela nadaljujemo z objavo
Kocbekovega dnevnika in se pri tem kronološko navezujemo na zapiske,
objavljene v trinajsti ‒ in že prej v dvanajsti ‒ knjigi. Štirinajsta
knjiga zajema dnevniške zapiske, nastale med 22. januarjem 1934 in 8.
januarjem 1935. Razen v počitniških mesecih ‒ Kocbek jih je prebil v
domačem Svetem Juriju ob Ščavnici in na letovanju z nekdanjimi
»križarskimi« prijatelji v Dalmaciji ‒ so zapiski nastajali v glavnem
v Varaždinu, kamor je bil Kocbek po dveh letih premeščen iz Bjelovarja
in kjer je z začetkom šolskega leta 1933/34 na tamkajšnji Državni
realni gimnaziji nadaljeval službo suplenta. Njegovo osebno življenje
v tem letu močno zaznamuje srečevanje z dvema ženskama, ki ga je
vodilo vse bliže k poroki.

Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič: Poimenovanja Piranskega
zaliva. Zbirka: Geografija Slovenije 27 [...] V njem so kronološko
razvrščeni 104 različni kartografski viri, najstarejši je zemljevid
Pietra Coppa iz leta 1525, ki omogočajo razbrati, kako se je
poimenovanje zaliva spreminjalo skozi čas in kdaj se je določeno ime
pojavilo oziroma, kdaj je prevladovalo. Zatem je na podlagi medijske
analize prikazano razmerje pogostnosti rabe novodobnih hrvaških imen
Savudrijska vala/Savudrijski zaljev na eni strani in starega slovenske
imena Piranski zaliv oziroma starega hrvaškega Piranski zaljev na
drugi.

===

Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 11. september 2014 15.50
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF

Hotimir Tivadar (ur.), 50. SSJLK: Prihodnost v slovenskem jeziku,
literaturi in kulturi (Znanstvena založba FF, 2014); cena: 15,00 eur.
Več o knjigi: http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/50_ssjlk_zbornik
[v celoti pa je zbornik na
http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=5&L2_ID=37&L3_ID=445&LANG=slo]

Miha Pintarič, Na poti v črno luknjo (Znanstvena založba FF, Kultura
sožitja, 2013); cena: 14,36 eur.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit