[SlovLit] Znanstvena periodika -- Beneškoslovenska književnost -- Antologija manjšinske književnosti

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jun 13 12:17:07 CEST 2014


http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2426 -- Steven Tötösy de Zepetnek,
Joshua Jia, Electronic Journals, Prestige, and the Economics of
Academic Journal Publishing." CLCWeb: Comparative Literature and
Culture 16.1 (2014). Članek kritizira nesposobnosti akademske srenje,
da bi se odpovedala fantazmi o prestižni "uglednosti" velikih
plenilskih založb, se odpovedala objavljanju pri njih in prešla na
elektronsko publiciranje.

===

Od: David Bandelj <dbandelj na yahoo.it>
Datum: 13. junij 2014 10.47
Zadeva: Beneškoslovenska književnost

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) letos praznuje 40-letnico
ustanovitve (1974-2014). To pomembno obletnico želimo na inštitutu
obeležiti s sklopom strokovnih in promocijskih prireditev, ki se bodo
zvrstile med junijem in decembrom 2014, in sicer v vseh treh
pokrajinah, kjer je prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji
(Videm, Gorica, Trst), ter v Ljubljani. Med predvidenimi prireditvami
je prvi na vrsti znanstveni posvet z naslovom SODOBNA LITERATURA V
BENEŠKI SLOVENIJI MED TRADICIJO IN NOVIMI IZZIVI, ki ga SLORI prireja
v četrtek, 19. junija 2014, v občinski dvorani v Špetru (UD), v
sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo in Univerzo v Vidmu.
Vljudno vabljeni!

dr. David BANDELJ

9.00: Pozdravi in nagovori
PRVI DEL: IZZIV IDENTITETE, moderator: Roberto Dapit
Danila Zuljan Kumar: Identiteta in jezik pri beneških Slovencih in
Furlanih danes
Mateja Curk: Narečni jezikovni izraz sodobne slovenske literature v Benečiji
Jadranka Cergol: Narečna literatura kot značilnost »manjšinske
literature«: primer slovenske narodne skupnosti v Italiji in
italijanske v Sloveniji in na Hrvaškem
Bogomila Kravos: Pomen Beneškega gledališča
David Bandelj: Sodobna poezija Beneške Slovenije kot model
angažiranega pesništva med Slovenci v Italiji

11.40: DRUGI DEL:
IZZIV USTVARJALNOSTI, moderator: David Bandelj
Roberto Dapit: Večplastnost besedne ustvarjalnosti Silvane Paletti
Janoš Ježovnik: Angeli in Ognjenci
Irena Novak Popov: Pesniške strategije Viljema Černa
Miha Obit: Ustvarjalnost brez besed?

===

From: "Društvo DSP" <dsp na drustvo-dsp.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 13 Jun 2014 10:57:07 +0200
Subject: Izid antologije sodobne manjšinske in priseljenske
književnosti v Sloveniji

Društvo slovenskih pisateljev je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu
za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v
okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2013/­2014. Tako smo
septembra 2013 pričeli z izvajanjem programa Izobraževanje na področju
kulturnega management in založništva. Delo je potekalo po
organizacijski shemi štirih modulov (prevajalski in založniški modul,
oblikovanje knjig in promocijskih materialov, kulturni management, ter
odnosi z javnostmi in marketing), ki so jih vodili ugledni
strokovnjaki; Lidija Dimkovska, Goran Ivašić, Irena Urbič in Nataša
Cetinski. 30 udeležencev je redno obiskovalo delavnice, kjer so
pridobivali znanje z omenjenih področij. V obdobju devetih mesecev se
je zvrstilo 22 delavnic, kot uspešen zaključek pa predstavljamo prvo
antologijo sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji

Iz jezika v jezik. Antologija onkraj meja literature

Na pobudo Društva slovenskih pisateljev (tako preko javnega poziva,
kot preko neposrednega kontaktiranja kulturnih društev in posameznih
založnikov) se je avgusta 2013 odzvalo 120 avtorjev, v antologijo je
vključenih 34 avtorjev, ki pišejo tudi ali samo v svojih maternih
jezikih (madžarski, italijanski, romski, slovaški, makedonski,
bosanski, hrvaški, srbski in angleški jezik).

Priprava antologije ni potekala povsem po ustaljeni poti, ampak so o
izboru besedil za antologijo odločali tako glavna in odgovorna
urednica Lidija Dimkovska, kot tudi poduredniki za posamezne jezike
(Erica Johnson Debeljak, Ivan Antić, Jadranka Matić Zupančič, Ismet
Bekrić, Sonja Cekova Stojanoska, Lajos Bence in Mario Steffe) skupaj z
udeleženci prevajalskega in založniškega modula, na katerem so vsi
sodelujoči vsa besedila skrbno  prebirali, analizirali in ocenjevali.

Antologija je izšla v maju 2014. Njen izid smo napovedali na več
javnih dogodkih (19. Slovenskih dnevi knjige v Ljubljani in Trstu, 46.
Mednarodno srečanje pisateljev PEN na Bledu), takoj po izidu pa je
doživela odmevno predstavitev na 15. mednarodnih obmejnih srečanjih
Forumu Tomizza , pred dvemi dnevi pa je bila predstavljena v sklopu
literarnega festivalnega programa 29. Vilenice v Cankarjevem domu.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit