[SlovLit] Razpis za asistenta na Koroškem

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Maj 30 22:52:25 CEST 2014


From: Damjana Kern <damjana.kern na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 30 May 2014 13:30:30 +0200
Subject: RAZPIS ZA DELOVNO MESTO ASISTENTA NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

Na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
objavljamo razpis za zaposlitev učitelja/asistenta za slovenski jezik
v šolskem letu 2014/15 na avstrijskem Koroškem. Učitelj/asistent naj
bi predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na
teden. Kdo se lahko prijavi:
- študent/absolvent slovenistike in nemcistike;
- študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine.

Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.
Dodatne informacije:
- čas zaposlitve: od 1. oktobra 2014 do 31. maja 2015;
- plača: med 900 in 1000 evri neto na mesec;
- stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
- prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen PRIJAVNI OBRAZEC v dveh izvodih;
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
- 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja
poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete …).

Prijave pošljite do 30. junija 2014 na naslov Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije so vam na voljo
na elektronskem naslovu:damjana.kern na ff.uni-lj.si

Damjana Kern


Dodatne informacije o seznamu SlovLit