[SlovLit] Slovenščina tehnično -- 41 let Pkn -- Spletni seminar o wikijih ob 19.00

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 26 18:02:09 CEST 2014


Od: Katja Kleindienst <katja.kleindienst na siol.net>
Datum: 26. maj 2014 11.22
Zadeva:  Tehniški vidiki obravnave slovenskega jezika

Vabimo vas na predavanje o tehniških vidikih obravnave slovenskega
jezika, ki bo 27. maja 2014 ob 17. uri v dvorani Slovenske matice na
Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. Samodejno razpoznavanje in sinteza
slovenskega govora – dosedanji  dosežki ter strokovni in raziskovalni
izzivi, predavata prof. dr. France Mihelič in doc. dr. Simon Dobrišek,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.  V predavanju bodo
predstavljeni načini delovanja, struktura in področja uporabe
samodejnih sistemov za razpoznavanje in tvorjenje govora. Navedene
bodo posebnosti in problemi, ki jih srečujemo, ko želimo udejanjiti
take sisteme za slovenščino, kakor tudi argumente, zakaj take sisteme
za naš jezik potrebujemo. Predstavljeni bodo tudi dosežki slovenskih
raziskovalcev na tem področju in demonstracije delovanja nekaterih
sistemov.

Vodja naravoslovno-tehniškega odseka
prof. dr. Jernej Pavšič

===

Od: Alojzija Zupan Sosič <alojzija.zupan-sosic na guest.arnes.si>
Datum: 26. maj 2014 11.07
Zadeva: 40.obletnica SDPK

Vabimo vas na slavnostno prireditev, ki jo (sicer že) v
enainštiridesetem letu našega delovanja prireja Slovensko društvo za
primerjalno književnost. Prireditev Slovenska primerjalna književnost
danes: ob štiridesetletnici društva se bo začela v torek, 27. maja ob
17. uri v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti
(Novi trg 4, Ljubljana). Na njej bodo govorniki iz različnih ustanov,
toda iste stroke, predstavili začetke Slovenskega društva za
primerjalno književnost, predvsem pa stanje in razvejanost slovenske
primerjalne književnosti tako v institucionalnem vidiku kot tudi po
temah in raziskavah, ki potekajo v okviru stroke. Slavnostna govornika
bosta častna člana Slovenskega društva za primerjalno književnost,
akademik red. prof. dr. Janko Kos ter znanstveni svetnik izr. prof.
dr. Darko Dolinar. Prireditvi bo sledila kratka pogostitev.

dr. Marcello Potocco, predsednik SDPK
dr. David Bandelj, tajnik SDPK
ter sodelavke in sodelavci

Pozdravni nagovor: predsednik SDPK doc. dr. Marcello Potocco (Oddelek
za slovenistiko, Fakulteta za humanistične študije Univerze na
Primorskem).
Slavnostna govornika:  akad. red. prof. dr.  Janko Kos (med drugim
tudi prvi predsednik SDPK (1973-1976)),
znanstv. svetnik izr.prof. dr. Darko Dolinar (med drugim tudi urednik
revije Primerjalna književnost med letoma 1987-1997).

Kako in kje deluje slovenska primerjalna književnost? Na kratko predstavljajo:

znanstv. svetnik red. prof. dr. Marko Juvan (Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede, ZRC SAZU),
izr. prof. dr. Vanesa Matajc (Oddelek za primerjalno književnost in
literarno teorijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),
red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič (Oddelek za slovenistiko,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),
izr. prof. dr. Dejan Kos (Oddelek za germanistiko, Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru),
izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž (dekanja Fakultete za humanistiko
Univerze v Novi Gorici, Oddelek za slovenistiko in raziskovalna
skupina za literarne vede),
izr. prof. dr. Krištof Jacek Kozak (Oddelek za slovenistiko, Fakulteta
za humanistične študije Univerze na Primorskem),
red. prof. dr. Milena Mileva Blažić (primerjalna književnost v
raziskavah slovenske otroške in mladinske književnosti; Oddelek za
razredni pouk, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani),
izr. prof. dr. Darja Pavlič (uredničin pogled na revijo Primerjalna
književnost; Oddelek za Slovanske jezike in književnosti, Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru).

===

https://vox.arnes.si/fdv_uni-lj_si-konferencasdutsjmaj2014/ -- spletni
seminar za učitelje tujega jezika danes ob 19.00. Govoril bom o
wikijih za šolsko rabo, prosojnice prejšnjih dveh webinarjev so na
http://slovlit.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/Wikiji_za_webinar.pptx
-- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit