[SlovLit] Globalna knjižnica in DH-orodja -- Slovenščina ima dolg jezik -- O češčini

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Maj 8 17:41:32 CEST 2014


http://tinyurl.com/DarntonDigitalLibrary -- Robert Darnton, A World
Digital Library is Coming True!, New York Review of Books 22. maja
2014.

https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801672/FrontPage --
DIRT (Digital Research Tools).

===

From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
To: SlovLit <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 8 May 2014 13:07:13 +0200
Subject: Kratki filmi s tekmovanja SIDJ

Na spletni strani Znanost mladini (Slavistično društvo Slovenije)
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam objavljamo
rezultate tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu
II. Čestitamo vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem ter vabimo k
ogledu najboljših in nagrajenih filmskih izdelkov!

Mojca Nidorfer Šiškovič

===

Od: Polajnar, Anka <Anka.Polajnar na ff.uni-lj.si>
Datum: 08. maj 2014 12:17
Zadeva: Češka predavanja

Ahoj, Mirane, prosim objavi na slovlitu, da bo naslednji teden na
katedri za zahodnoslovanske jezike gostovala doc. dr. Irena Bogoczová
s katedre za češki jezik in katedre za slavistiko s Filozofske
fakultete Univerze v Ostravi. Predavala bo v ponedeljek, 12. 5., v
11.00 na Tobačni v učilnici 1 (Nástin vývoje českého jazyka), v torek,
13. 5., v 10.30 v učilnici 3 (Útvary a styly češtiny aneb Co tvoří
současný český národní jazyk?) in v sredo, 14. 5., ob 9.00 v učilnici
4 (Postoje Čechů ke spisovnosti aneb Chtějí Češi spisovnou češtinu?)
Predavanja bodo v češčini.

Hvala in lep pozdrav! Anka


Dodatne informacije o seznamu SlovLit