[SlovLit] O branju -- Re:Čebele -- Lektorska licenca in predavanje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 7 11:54:43 CEST 2014


From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 06 May 2014 17:47:22 +0200
Subject: Pogovori o branju in SloVeČeri v Kopru

V koprski gledališki kavarni smo v torek, 15. 4. 2014, obiskovalci
prisluhnili aprilskemu literarnemu večeru iz niza Pogovori o branju,
ki ga v sodelovanju z Gledališčem Koper pripravljata Slavistično
društvo Koper in Kulturni klub, vodi pa slavistka Jasna Čebron. Zaradi
bolezni jo je tokrat nadomestila Irena Urbič, njen tokratni sogovornik
pa je bil Koprčan Jure Vuga (rojen 1983), pesnik, diplomirani
umetnostni zgodovinar in sociolog kulture. Leta 2009 je pri Založbi
Beletrina izšla njegova prva pesniška zbirka Pod kamni plešem, za
katero je spremno besedo napisala Tea Štoka, v pripravi oz. jezikovno
»spolirana«, kot se je pošalil Vuga, pa je že druga, ki še nima povsem
izbranega naslova. Prva stopnja njegove iniciacije v pesnenje je bilo
objavljanju v Maestralu, literarnem glasilu koprske gimnazije, druga
pa sodelovanje v literarni delavnici LUD Literatura pod vodstvom Uroša
Zupana. Tam se je tudi srečal z vodilnimi slovenskimi pesniki
najmlajše generacije, zbranimi okrog revije IDIOT, v kateri poleg
revije Literatura še zmeraj objavlja. Njegova poezija se srečuje z
renesančnimi umetniki (vpliv študija v Firencah; kot konceptualni
umetnik je v izolski galeriji Insula leta 2007 pripravil razstavo
Magični gozd simbolov) in se izvirno odziva na velika pesniška imena
(Dane Zajc). V pet tematskih sklopov razdeljena prva pesniška zbirka
ima za moto izrisan krog in uvodni verz:  »Vse tisto, / česar si
nikdar nisem prisvojil, / nosim večno v sebi.« Vuga je prebral nekaj
že objavljenih in tudi še neobjavljenih pesmi, razmišljal o vplivu
mediteranskega prostora na svojo poezijo in študij, spregovoril pa je
tudi o svoji izkušnji s presnojedstvom in meditiranjem.

Fotografski utrinki:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866530106707209.1073741840.763248827035338&type=1.

Majski literarni večer iz cikla Pogovori o branju bo v torek, 13. maja
2014, ob 20.00, gostja bo novogoriška pesnica Patricija Peršolja, ki
je izdala pesniško zbirko Gospodinjski blues (Maribor, Pivec, 2012).
Več: http://www.gledalisce-koper.si/index.php?page=predstava_single&item=85&id=2875.

Dan pred tem, v ponedeljek, 12. maja 2014, pa bo ob 19.00 v
Foresteriji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem
(Titov trg 5, Koper) že tretji dogodek iz niza SloVeČeri Oddelka za
slovenistiko, predstavila se bo mariborska študentska
jezikoslovno-literarna revija Liter jezika. Več:
http://slovenistika-koper.si/novice/43-liter-jezika

===

Od:  <vlado na zrc-sazu.si>
Datum: 07. maj 2014 10:44
Zadeva: Re: Čebele
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004808.html, natančneje
http://slovlit.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri219/target10.html)

Cankarjeva smrt ob koncu prve svetovne vojne leta 1918 se vidno vmesca
med izida Cankarjeve povesti Hlapec Jernej in njegova pravica iz leta 1907
ter Pregljeve novele Matkove Tine precudezno romanje iz leta 1921 z
zacetkom prve svetovne vojne leta 1914 ravno na sredi. Ob latinicni
podobnosti zacetnic IC za avtorja povesti Ivana Cankarja ter JG za junaka
novele Janeza Gradnika je pozornosti vredna zlasti Tinina tozba v noveli:

Vzela bom njegovo krvavo glavo v svoje narocje, poljubila bom roke krvave,
noge krvave. Ooo! Janez! Janez, Janez!

Najprej je vazno zaporedje prihodnjikov vzela bom, poljubila bom s crkami
...ELA ...M, ...ILA ...M ter zvalnikov Janez, Janez s crkami ...ANE, ...ANE, ki
dopuscajo skrito ime MILENA, v zaporedju prihodnjikov bom, bom pa je tudi
crka ...M, ki s samostalniki narocje, roke, noge dopusca se anagram priimka
RORMAN, kolikor se zanemari izpust crke H v njem.

Vlado Nartnik

===

From: "Lektorsko drustvo Slovenije" <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 7 May 2014 09:38:56 +0200 (CEST)
Subject: Vabilo na poskusni preizkus za lektorsko licenco, predavanje in pogovor

Vabimo vas k poskusnemu preizkusu lektorjev slovenskih besedil v
soboto, 24. maja 2014. Lektorirali boste besedila, s kakršnimi se
srečujete vsak dan v svoji strokovni praksi. Pred tem bomo za vse
prijavljene pripravili brezplačno e-pripravo, in sicer v soboto, 10.
maja 2014, ob 10. uri, ko se bomo pogovorili o podrobnostih poskusnega
preizkusa. Prijave sprejemamo do 9. maja 2014. Več preberite na strani
Lektorskega društva Slovenije.

Poskusni preizkus bo anonimen, poskusni test bomo označili s šifro
kandidata, s čimer bosta zagotovljeni diskretnost in objektivnost
vrednotenja.

Lektorji, ki želite storiti korak naprej v svoji poklicni
usposobljenosti in uspešnosti, lepo vabljeni, da to storimo skupaj z
vsemi lektorskimi kolegi in tako stopimo na pot do večje priložnosti.
Ne zamudite je.Bodite del zgodbe, ki se je začela že pred leti. Čas
je, da se udejanji.

MAJSKO STROKOVNO PREDAVANJE

Vabljeni tudi na strokovno predavanje, in sicer v sredo, 21. maja
2014. Srečali se bomo v Društvu slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12
ob 19. uri. Naša gostja bo jezikoslovka dr. Alenka Valh Lopert,
docentka za sodobni slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. V raziskavah se posveča
kulturi govora v medijih (radio, film, gledališče), vplivu neknjižnega
pogovornega jezika, narečij in prevzetega besedja na jezik medijev.
Naslov njenega predavanja bo Izzivi radijskega govora.

MAJSKI JEZIKOVNI POGOVOR

V torek, 27. maja 2014, bomo v Društvu slovenskih pisateljev ob 11.
uri na jezikovnem pogovoru nadaljevali razmišljanje o pridevniški
besedi.

Lepo vabljeni.

Lektorsko društvo Slovenije
Nataša Purkat, predsednica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit