[SlovLit] DH-študijski programi -- Knjižni jezik včasih -- Ivanhoe -- O zasebnosti

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Maj 3 19:58:20 CEST 2014


http://tinyurl.com/DDH-DigitalCultureBA -- Digitalna kultura, Kings
College, London.

http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/pgt/index.aspx --
magistrski program digitalne humanistike, Kings College, London.

http://codingthehumanities.com/ -- Coding the Humanities, Amsterdam.

http://4oh4-wordsnotfound.blogspot.co.uk/2012/03/digital-and-cyberculture-studies.html
-- digitalne in kibernetske študije, University of Exeter.

http://map.usc.edu/programs/honors/ -- študij digitalnih medijev.

http://www.uned.es/humanidadesdigitales -- Digital Humanities
Innovation Lab, Madrid.

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 29. april 2014 11:53
Zadeva: LK, 5. maj

LK FF v Ljubljani vabi na 1038. sestanek v ponedeljek, 5. maja, ob
18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.
Predavala bo:
Maruška Agrež, študentka 3. letnika 3. stopnje slovenistike FF. Tema
predavanja: Odgovori na vprašanja v pogovorih v slovenskem knjižnem
jeziku med 17. in 19. stoletjem. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako
Shigemori Bučar

===

http://ivanhoe.scholarslab.org/ -- Ivanhoe, "WordPress Theme enabling
collaborative criticism through roleplay—for scholars, students, and
cultural enthusiasts" (skupinsko pedagoško in znanstvenokritično
orodje v obliki igrice).

===

http://aroundtheworld.ualberta.ca -- Around the World 2014: Privacy
and Surveillance in the Digital Age. Spletna videokonferenca o
zasebnosti in nadzoru v digitalni eri, 21. maja 2014 v organizaciji
Univerze v Alberti.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit