[SlovLit] Performans -- Slowenische Bibliothek -- Tečaji NUK -- Tribuson -- Odprti podatki

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Apr 28 23:29:57 CEST 2014


http://www.aristej.si/slo/dialogi/index.html -- kazalo 1. št. 50.
letnika Dialogov, ki je posvečena scenskim umetnostim.

===

From: Pavel <pavel na mur.at>
Date: 2014-04-28 9:35 GMT+02:00
Subject: [Pavelhaus] dt-slow. Veranstaltungen in der Steiermark, Mai 2014

Torek 6. 5. 2014, 18:00 h: Predstavitev knjižne zbirke Slowenische
Bibliothek z izdajateljem Erwinom Köstlerjem in prevajalcema Danielo
Kocmut in Aleksandrom Studen-Kirchnerjem. Prireditev poteka v okviru
Slovenske čitalnice v Štajerski deželni knjižnici. Organizacija:
Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša. Kraj:
prireditveni prostor Štajerske deželne knjižnice, Kalchberggasse 2,
8010 Graz/Gradec. [...]

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Tomaž Bešter [mailto:Tomaz.Bester na nuk.uni-lj.si]
Sent: Monday, April 28, 2014 9:52 AM
Subject: Vabilo na brezplačne tečaje v maju 2014

Vabimo na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih
virih v maju 2014 v NUK.

Tečaj "Citatni indeksi"
Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko
uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne
načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah
citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj
besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti.
Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva, možnosti iskanja
najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo tudi pri
nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na tečaju
udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do
13. ure. Datum tečaja: petek, 9. maj ob 10. uri.

Tečaj "EndNote Web"
Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem za upravljanje z
bibliografskimi referencami, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju
strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne
račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v
različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC
itn.). Reference bomo organizirali in urejali, pripravljali bomo
bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se bomo
s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you
Write). Predstavili bomo različne stile citiranja itn. Priporočeno je
osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem
jeziku.  Tečaj traja od 10. do 13. ure. Datum tečaja: četrtek, 15. maj
ob 10. uri.

Tečaj "E-članki in e-knjige"
Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi
časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako
najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako
ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. Predstavimo
naslednje skupine informacijskih virov: kataloge knjižnic, servise z
elektronskimi časopisi, sezname periodike, ter servise elektronskih
knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj
traja od 10. do 13. ure. Datum tečaja: sreda, 21. maj ob 10. uri.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na CIS na nuk.uni-lj.si

===

Od: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Datum: 28. april 2014 12:46
Zadeva: O Francescu Robbi in Zgodovini pornografije naslednji teden na
Besedni postaji

Na Besedni postaji v četrtek, 8. maja, ob 14.40 uri (predavalnica 4) –
Goran Tribuson, Zgodovina pornografije (Mladinska knjiga založba,
2014).  S priljubljenim hrvaškim avtorjem se bo ob izidu slovenskega
prevoda njegovega kultnega romana Zgodovina pornografije iz leta 1988
pogovarjala doc. dr. Đurđa Strsoglavec, ki je poleg Zgodovine
pornografije (2014) poslovenila tudi njegova romana Če ne bo hujšega
(2004) in Klub oboževalcev (2007). [...]

===

Od: Štebe, Janez <Janez.Stebe na fdv.uni-lj.si>
Datum: 28. april 2014 14:38
Zadeva: Vabilo na okroglo mizo ob izidu monografije projekta Odprti podatki

Pri Založbi FDV je v soavtorstvu treh sodelavcev Arhiva družboslovnih
podatkov izšla obsežnejša publikacija z naslovom Odprti podatki: načrt
za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v
Sloveniji. Monografija sežema rezultate večletnega projekta CRP, ki
sta ga sofinancirala MIZŠ in ARRS. V knjigi smo predstavili stanje na
področju dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji in predlagali
rešitve za odpravljanje težav. Tematika je zelo aktualna tudi v luči
pobud in aktivnosti Evropske komisije in drugega mednarodnega
dogajanja.

Pričakujemo odziv zainteresirane javnosti in vas ob izidu knjige
vljudno vabimo na okroglo mizo, na kateri bomo spregovorili o
nadaljnjih korakih v smeri odpiranja raziskovalnih podatkov,
financiranih z javnimi sredstvi. Uvodni nagovor bo izvedel mag. Urban
Krajcar, generalni direktor direktorata za znanost. V razpravi pa nas
bodo s svojimi pogledi na aktualno tematiko seznanili:
dr. Franci Demšar, ARRS
dr. Martin Čopič, prorektor, Univerza v Ljubljani
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani
dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan
dr. Stojan Sorčan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Janez Štebe, Arhiv družboslovnih podatkov

Okrogla miza bo potekala v torek, 6. maja 2014, ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na Kotnikovi 38, v
Ljubljani, sejna soba 503 (5. nadstropje).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit