[SlovLit] Razpisi za lektorje v tujini -- Noč knjige -- Pisatelj na spletu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Apr 9 17:14:15 CEST 2014


Od: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Datum: 09. april 2014 14:04
Zadeva: Razpis prostih mestu učiteljev slovenščine na tujih univerzah

Obveščamo vas, da je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani na
Zavodu za zaposlovanje objavila prosto delovno mesto
učitelja/učiteljice na Univerzi Karla Franca v Gradcu, Avstrija. Več o
pogojih na povezavi
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=1965948

Obenem Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani išče kandidate/kandidatke za

- učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Univerzi v
Lodžu na Poljskem za študijsko leto 2014/2015.

Pogoji:
- univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan
magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
- znanje poljskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je
pretežno v rabi na univerzi v državi gostiteljici;
- delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
- delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
- poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z
Univerzo v Lodžu v septembru, za določen čas enega leta, z možnostjo
podaljšanja. Stanovanje bo zagotovila Univerza v Lodžu.

- učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Državni
univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu v Ukrajini za študijsko leto
2014/2015.

Pogoji:
- univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan
magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
- znanje ukrajinskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je
pretežno v rabi na univerzi v državi gostiteljici;
- delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
- delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
- poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z
Državno univerzo Tarasa Ševčenka v septembru, za določen čas enega
leta, z možnostjo podaljšanja. Stanovanje bo zagotovila Državna
univerza Tarasa Ševčenka v Kijevu.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 10
dni po objavi oziroma do 18. aprila 2014 na naslov:

Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana.
Dodatne informacije na tel. št. (01) 241-86-75 (Center za slovenščino
kot drugi/tuji jezik, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič).

===

http://www.dnevnik.si/kultura/polnocne-olimpijske-igre-med-knjiznimi-platnicami
-- Noč knjige.

===

Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 09. april 2014 13:35
Zadeva: Spletna stran

Dragi Miran, za SlovLit ti pošiljam spletno stran Evalda Flisarja, v
slovenščini in angleščini, biobiliografijo ipd.:
http://www.evaldflisar.com in e-obvestila za revijo Sodobnost
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c3c7ddd0b5879497fa6e9915b&id=7c71d8889c&e=c189ba830d
.

LP Milena

[Draga Milena, SlovLit informacij o literarnih dogodkih brez povezave
z literarno vedo ne objavlja, vendar naj bo tokrat izjema, z
izgovorom, da hočemo pokazati na avtorja, ki mu je bralcev mar. O
nekaterih avtorjih žal ne najdemo na spletu skoraj nič oz. samo tisto,
kar so za seminarsko nalogo postavili na splet študentje. Mojstri že
od nekdaj opremljajo svoje delavnice z izveski in mojster besede, ki
tega ne zna, se obnaša neprofesionalno in do bralca žaljivo, kar mu
jemlje pravico do pritoževanja, če ga ti ne poznajo in ne berejo. --
miran]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit