[SlovLit] Zbornik Znanstvenega srečanja doktorskih študentov -- Matjaž Kmecl na TV

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 17 18:18:12 CET 2014


Od: Maruska Agrez <agrez.maruska na gmail.com>
Datum: 17. marec 2014 12:59
Zadeva: Zbornik Znanstvenega srečanja doktorskih študentov

Pravkar je izšel Zbornik znanstvenega srečanja doktorskih študentov,
članov Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije. Publikacija
je produkt prvega tovrstnega srečanja, ki je bilo uspešno organizirano
v petek, 6. decembra 2013, v Mestni hiši v Ljubljani. Na srečanju so
se s sekcijskimi referati, ki so jim sledile živahne razprave,
predstavili mladi literarni zgodovinarji, jezikoslovci in prevajalec z
mariborske, ljubljanske, koprske ter graške univerze. Nekateri izmed
sodelujočih so predstavljene probleme tudi objavili v pričujoči
publikaciji.

Zbornik je kljub manjšemu obsegu od večine tovrstnih publikacij bogat
prispevek v slovenski literarnovedni, jezikoslovni in prevajalski
prostor. Prinaša izvirne vsebine, ki jim do sedaj v znanosti oz.
stroki še ni bilo posvečeno veliko pozornosti. Mladi avtorji se v
svojih prispevkih ukvarjajo s podobo drugega (Črt Močivnik, Martina
Potisk) in z oblačili (Ana Perović) v slovenski književnosti, s
svetopisemsko retoriko (Nina Ditmajer), problematiko podnapisov (Janko
Trupej) ter z jezikovnim konfliktom med govorci slovenščine in jezikov
bivšega srbohrvaškega govornega področja (Nina Zavašnik).

Kot urednica zbornika oz. organizatorka navedenega znanstvenega
srečanja se avtorjem zahvaljujem za prijetno in koristno sodelovanje
tako na organizacijski kot na znanstveni ravni. Že na srečanju so s
konstruktivnim vključevanjem v diskusijo pokazali, da je mogoče tudi
delo brez tradicionalnega >>postavljanja v dva tabora<<, ki mu sledijo
plodni rezultati in zagon za nadaljnje raziskovalne podvige. Nadalje
se zahvaljujem Mestni občini Ljubljana, ki je brezplačno odstopila
prostor za omenjeni dogodek. Hvala tudi Študentskemu svetu Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani za financiranje tiska zbornika. Ravno
tako recenzentom za konstruktivne pripombe, ki so izboljšale kvaliteto
prispevkov. Zelo velik hvala pa nepogrešljivima, požrtvovalnima prof.
dr. Boži Krakar Vogel in Matjažu Zaplotniku za vso pomoč, koristne
napotke in spodbudo pri urejanju zbornika.

Uspešno izvedeno znanstveno srečanje in dani zbornik sta nedvomno
dokaz, da ima kljub trenutnim finančnim težavam Slavistično društvo
Slovenije še vedno pomembno vlogo pri povezovanju strokovnjakov z
različnih slovenistično-slavističnih področij.

Maruška Agrež

Navajam še vsebino:

Črt Močivnik Romi v prozi Janeza Trdine
Martina Potisk Medkulturnost v književnosti: podoba islama v sodobnem
slovenskem romanu
Ana Perović Funkcija oblačil in oblačilnih videzov v izbranih
besedilih Ivana Cankarja in Zofke Kveder
Nina Ditmajer Retorične enote v svetopisemskih epistolah skozi
zgodovino slovenskega prevajanja
Janko Trupej Cenzura profanosti pri podnaslavljanju
Nina Zavašnik Jezikovni konflikt med rojenimi govorci slovenščine in
priseljenci iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške in Srbije v
Sloveniji

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 17. marec 2014 16:53
Zadeva: v naslednjih urah in dneh; e-obvestila 12-2014

[...] sinočnji večerni gost Intervjuja na TV Slovenija 1 akademik
prof. dr. Matjaž Kmecl je uvodoma govoril o koroški obletnici in
oblikovanju narodne identitete. Zamudniki kliknite na
http://ava.rtvslo.si/#ava2.174266150


Dodatne informacije o seznamu SlovLit