[SlovLit] Obdobja 33: Recepcija slovenske književnosti -- Prekmurščina

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 4 13:50:12 CET 2014


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 3 Mar 2014 11:41:52 +0000
Subject: Opomnik - prijava na 32. simpozij Obdobja

Spoštovani, naj vas prijazno spomnim, da se 10. 3. 2014 izteče rok za
prijavo na 33. mednarodni simpozij Obdobja z naslovom Recepcija
slovenske književnosti, ki bo potekal od 13. do 15. novembra 2014 v
organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru
prijave je treba do 10. marca izpolniti prijavnico brez povzetka, rok
za oddajo referata (do 20.000 znakov) je 10. 5. 2014. Vse informacije
o simpoziju Obdobja 33, razpisanih temah simpozija in organizacijskih
vidikih prireditve so na voljo na spletni strani
www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 33), kjer je tudi
elektronska prijavnica.

Še enkrat vas vljudno vabim k sodelovanju in vas lepo pozdravljam.

Damjan Huber,
strokovni sodelavec 33. simpozija Obdobja

Teme 33. simpozija Obdobja:

- Recepcija slovenske književnosti v zgodovinskih obdobjih, smereh,
tokovih ter širšem družbenem in kulturnem kontekstu doma in v tujini;
- refleksija, širjenje in delovanje slovenske književnosti v raznih
socioloških in psiholoških razmerjih (med književnim delom in
njegovimi bralci);
- pasivna (bralska), reproduktivna (kritiška) in produktivna recepcija
slovenske književnosti v kontekstu slovanske, evropske in svetovne
književnosti, zlasti z vidika medliterarnih, medjezikovnih in
medkulturnih povezav;
- medbesedilne interakcije, stiki med slovensko književnostjo in
ostalimi slovanskimi literaturami ter slovenska književnost v
kontekstu svetovne literature;
- bralec slovenske literature, teoretsko preučevanje učinkovanja
slovenskih književnih besedil (z vidika branja, bralnih strategij,
bralnega razumevanja, bralnih navad), tj. slovenska književnost kot
dogodek oz. diskurz;
- recepcija slovenske književnosti s stališča učenca in učitelja v
osnovnošolskem, srednješolskem in visokošolskem izobraževanju (cilji,
metode, vsebine);
- založništvo, distribucija in promocija slovenske književnosti;
- refleksija in vrednotenje slovenske književnosti;
- recepcija slovenske književnosti v drugih medijih;
- slovenska književnost kot jezikovna ustvarjalnost, vzporednosti oz.
interakcije med novimi besedilnimi in jezikovnimi zmožnostmi v
slovenščini;
- recepcija slovenskih književnih besedil v odvisnosti od razumevanja jezika;
- vloga in pomen prevodov slovenske književnosti v tuje jezike
(žanrski vidiki, estetika in poetika med izvirnikom in prevedkom,
cenzura, novi prevodni koncepti).

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 04. marec 2014 11:38
Zadeva: LK, 10. marec

LK FF v Ljubljani vabi na 1031. sestanek v ponedeljek, 10. marca, ob
18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.
Predaval bo red. prof. dr. Marko Jesenšek, Oddelek za slovanske jezike
in književnosti, FF Univerze v Mariboru. Tema predavanja: Prekmurska
različica slovenskega knjižnega jezika -- od Temlinovega katekizma
(1715) do Pavlove slovnice (1942). Vabljeni tudi študentje. -- Chikako
Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit