[SlovLit] Nova pisarija -- Pisateljice -- Re: Vabilo k sodelovanju

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Mar 2 19:09:03 CET 2014


Dragi kolegi, vabim vas k branju, dopolnjevanju in  javnemu
recenziranju knjige, ki sem jo leto in dan pisal neposredno na splet.
Wikiknjigi sem dal naslov Nova pisarija in se nahaja na naslovu
https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija Govori o elektronski
pismenosti, spremenjenem konceptu avtorstva v informacijski družbi,
prosti dostopnosti informacij, licencah creative commons in copyright,
wikijih, uči ločevati kredibilne informacije od nekredibilnih in
pisnega obnašanja na spletu, našteva žanre strokovnega pisanja na
spletu, opozarja na slogovne napake, z zgledi dopoveduje, kako je
treba citirati spletne (pa tudi papirnate) vire, poroča o preštevanju
citatov za potrebe merjenja znanstvene odličnosti, o vdoru slikovnosti
v stroko (infografika, zemljevidi, prosojnice), o temah, ki jih
odpirajo digitalna humanistika in empirične metode, ter podaja
konkretne napotke za iskanje strokovnih informacij na spletu. Knjiga
še ni končana, nekatera njena poglavja so označena kot škrbine, vendar
je z 18 avtorskimi polami trenutnega obsega zrela za javno presojo,
zlasti tistih področij, ki jih sam ne poznam dovolj dobro, npr.
bibliografskih in računalniških informacij.

Načelne pripombe zapišite prosim na pogovorno stran knjige, s klikom
na jeziček <Pogovorna stran> in potem <Uredi>, ali po e-pošti, če bi
vas wikipisanje preveč obremenjevalo. Hvaležen bom tudi, če mimogrede
posežete v besedilo in popravite kakšno tipkarsko ali vsebinsko
napako. To storite s klikom na zavihek <Uredi>. Knjiga je nadaljevanje
Praktičnega spisovnika, katerega 6. natis je izšel leta 2002. Po vnosu
vaših pripomb bom knjigo prijavil za vpis v Cobiss, poglavja pa
nameravam dopolnjevati in popravljati tudi po tem, saj ravno v tem je
čar spletnih knjig. -- miran

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2014-March/011763.html
-- je kakšna možnost za odziv na knjigo zunaj meja slovenščine? (M.
Hladnik. [Humanist] 27.837 pubs: wikibook: Nova pisarija (New
literacy) -- prispevek na Humanist Discussion Group 2. 3. 2014.)

===

http://www.wwp.brown.edu -- Women Writers Online, samo ta mesec prost
dostop do spletišča.

===

From: Iztok Kosem <iztok.kosem na trojina.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 2 Mar 2014 16:28:52 +0000
Subject: RE: [SlovLit] Vabilo k sodelovanju
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004732.html)

"Predloženi koncept", kot je napisal dr. Dular, ni last Trojine ali
katerekoli druge javne ali zasebne ustanove, pač pa gre za delo treh
avtorjev, ki prihajamo s treh različnih ustanov: Simon Krek - Inštitut
Jožef Stefan, Iztok Kosem - Trojina, Polona Gantar pa je svojo
afiliacijo morala po nalogu delodajalca umakniti. To je na spletni
strani, kjer je Predlog objavljen, tudi jasno poudarjeno
(http://www.sssj.si/pogosta-vprasanja/#vprasanje1).

Predlog je bil deležen kar nekaj pripomb - drži, kot tudi drži, da je
bil deležen nemalo pohval.

Sicer pa slovlitovcem sporočam, da si dokumenta lahko ogledajo na
spletu: Predlog za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika na
http://www.sssj.si/datoteke/Predlog_SSSJ_v1.1.pdf in "koncept
inštitutskega oz. akademijskega slovarja" na
http://books.google.si/books?id=ddBszCU8w5sC&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepage&q&f=false.

Lep pozdrav
Iztok Kosem


Dodatne informacije o seznamu SlovLit