[SlovLit] Nove knjige na ZRC SAZU -- Lliterarnovedne knjige 2011-

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 24 18:46:25 CET 2014


From: "Alenka Porenta" <Alenka.Porenta na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 24 Feb 2014 13:48:05 +0100
Subject: Predstavitev publikacij

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC
Vas vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo v četrtek, 27. 2.
2014, ob 11. uri
v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v Ljubljani.

Predstavili bomo štiri knjižne izdaje:
Ljudmila Bokal, Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik;
Jure Zupan, Pomenska mreža slovenskih glagolov;
Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja, Razprave o
jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki;
Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika, Poskusni zvezek.

===

Gregor Kocijan je dal pobudo in Anka Sollner Perdih je prijazno
sestavila seznam slovenskih literarnovednih knjig od 2011 dalje.
Nabralo se je blizu 100 enot, ki jih semle postavljam s povabilom, da
jih na kratko (lahko pa seveda tudi poglobljeno) predstavimo (in
ocenimo). Uredništva slovenskih strokovnih revij (zlasti Slavistična
revija in Jezik in slovstvo) bodo take strokovne prispevke izpod
tipkovnice podiplomskih študentov, mladih in nekoliko starejših
učiteljev, zavzetih študentov druge stopnje, s slovenistik in z drugih
filoloških smeri domačih in tujih univerz ali pa samo z legitimacijo
slovlitovskega bralca -- z veseljem sprejela v recenzijski postopek.
Poročila vzporedno objavite na Wikiverzi, SlovLit pa poskrbi za
oglašanje. Čas je za strokovno pisanje, knjige kličejo po naši
strokovni pozornosti. Dobite jih na posodo v knjižnicah, če pa želite
svoj recenzijski izvod, pišite zanj avtorjem ali založbam. -- miran

Antologija savremene slovenačke književnosti. Ur. Alojzija Zupan
Sosič, Irena Novak Popov, Mateja Pezdirc Bartol i predavači
slovenačkog jezika na univerzitetima u inostranstvu. Prevod studenti
slovenačkog jezika sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Beograd:
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine, 2011. Prevod dela:
Antologija sodobne slovenske literature.

Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni
vedi, humanistiki in družboslovju. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben.
Ljubljana: ZRC SAZU, 2011 (Studia litteraria). 349 str.

Milena Blažić. Branja mladinske književnosti: Izbor člankov in
razprav. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 324 str.

Bogastvo nepojmljive lepote: Janez Jalen (26. V. 1891 - 12. IV. 1966):
Brezijanski pogovori 12. november 2011. Brezje: Frančiškanski
Marijanski center, 2011. 63 str.

Alenka Goljevšček. Od A(brama) do Ž(upančiča): Vsebine 765 dram
slovenskih avtorjev. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011. 944
str.

Iztok Ilich. Mohor in Korotan: Fran Saleški Finžgar in Mohorjeva:
Literatura in dokumenti: Ob 160-letnici Mohorjeve družbe in
140-letnici rojstva Frana S. Finžgarja. Celovec: Mohorjeva družba,
2011. 192 str.

Marko Juvan. Literary studies in reconstruction: An introduction to
literature. Frankfurt: P. Lang, 2011. 282 str. Prevod dela: Literarna
veda v rekonstrukciji Uvod v sodobni študij literature.

Marko Juvan. Nauka o književnosti u rekonstrukciji: Uvod u savremene
studije književnosti. Prevod sa slovenačkog Miljenka Vitezović.
Beograd: Službeni glasnik, 2011 (Biblioteka Književne nauke: Kolekcija
Znak). 358 str.

Taras Kermauner. Dramsko videnje (volja?): Dovjakova dramatika.
Ljubljana: UMco, 2011 (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija
slovenske dramatike).  403 str.

Edvard Kocbek. Mesec s kolobarjem: Partizanska lirika- Ur. Boris
Paternu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 198 str.

Matevž Kos. Mali spisi: O knjigah in drugih rečeh. Ljubljana:
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011 (Novi pristopi, 51). 214
str.

(Seznam se nadaljuje po abecedi avtorjev; sporočite prosim naslove
morebitnih spregledanih knjig.)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit