[SlovLit] V Skopje -- Knjige ZRC SAZU

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jan 14 17:02:22 CET 2014


http://cultcenter.net/?p=901 -- Second Annual International CCCS
Conference: Media: Theory and Practice (Медиа: теория и практика),
Skopje 4.--6. septembra 2014.

===

Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 14. januar 2014 15:45
Zadeva: Vabilo na predstavitev novih knjig

Z veseljem Vas vljudno vabimo na prvo letošnjo novinarsko konferenco
iz serije rednih predstavitev rezultatov raziskovalnega dela ZRC SAZU.
Srečanje napovedujemo za četrtek, 16. januarja 2014, ob 11. uri v
Atriju ZRC. Na kratko bomo predstavili štirinajst novih publikacij
Založbe ZRC. Gre za objave s področja filozofije, literarnih ved,
etnologije, ekonomije, umetnostne zgodovine, zgodovine, kulturne
zgodovine, sociologije in arheologije.

S prijaznimi pozdravi.
Založba ZRC

[...] Prevajalci o prevodu. Od Trubarja do Župančiča (antologija).
Uredila: Majda Stanovnik, 2013, zbirka Studia translatoria 5, cena
23.00 EUR.

V slovenščini imamo že v nekaj različnih izborih predstavljene
traktate o prevodu, nastale v različnih evropskih deželah od antike do
sodobnosti, enega med njimi v monografiji Davida Movrina Fidus
interpres – zvest prevajalec, prav tako v zbirki Studia translatoria.
Antologija Prevajalci o prevodu – od Trubarja do Župančiča  je
panoramski pregled raznovrstnih programsko-kritičnih spisov o stanju
in perspektivah slovenske prevodne književnosti v obdobjih od
reformacije do moderne. Prinaša dragocena razmišljanja slovenskih
avtorjev o različnih vidikih prevodne problematike v specifičnih
zgodovinskih okoliščinah majhnega naroda, ki si zagotavlja obstoj z
razvijanjem svoje kulture in s hkratnim ohranjanjem stikov s kulturami
drugih jezikovnih območij.

Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih.  Avtorji:
Moreno De Toni, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin, ur.
Mirjam Milharčič Hladnik, 2013, zbirka: Eduka – Vzgajati k
različnosti.

Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih Priročnik
prinaša 15 delavnic, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno
raznolikost slovenske in italijanske družbe. Osredotoča se na
razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in
manjšinskimi skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmožnosti vseh
prebivalcev. Vsaka delavnica je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je
namenjen učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretična
izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi
del delavnice je delovni list na dveh straneh, namenjen kopiranju in
neposredni uporabi v razredu. Delavnice so izvedljive pri različnih
šolskih predmetih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina,
geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, knjižnična
informacijska znanja, sociologija, psihologija, antropologija itd.).
Priporočamo medpredmetno povezovanje. Ciljna skupina za reševanje
delavnic so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in
srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in višjih srednjih šol v
Italiji. Priročnik je bil izdan v okviru slovensko-italijanskega
projekta Eduka – Vzgajati k različnosti/Eduka – Educare alla
diversità. Izšel je tudi v italijanskem jeziku z naslovom Lo sviluppo
della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi =
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih.

Zgodovinske korenine čarobne pravljice. Avtor: Vladimir Propp, prevod:
Lijana Dejak, 2013, zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa 8,
cena 34.00 EUR.

S prevodom temeljnega dela enega najvidnejših raziskovalcev ljudskega
pripovedništva minulega stoletja, Vladimirja Jakovljeviča Proppa, je
slovenska znanstvena publicistika bogatejše še za eno klasično študijo
antropološke in folkloristične vede. Knjiga Zgodovinske korenine
čarobne pravljice predstavlja morfološko in ritualistično usmerjeno
študijo ljudskih – predvsem ruskih – čarobnih pravljic. Teoretična
izhodišča, ki jih je Propp zasnoval v Morfologiji pravljice, je tokrat
uporabil ob konkretnih primerih ljudskih čarobnih pravljic, ki jih je
vzporedil z zgodovinskimi in antropološkimi viri.

Zofka Kveder: Zbrano delo, 3. knjiga
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004679.html)
Miran Jarc: Zbrano delo, 2. knjiga
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004679.html)

Novi Slovenski biografski leksikon. Prvi zvezek.  Vodja projekta Oto
Luthar, glavna urednica:Barbara Šterbenc Svetina, tehnični urednik
Martin Grum, jezikovna urednica Helena Dobrovoljc, 2013, zbirka Novi
Slovenski biografski leksikon, cena 33.00 EUR.

Eden osrednjih projektov Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je Novi
Slovenski biografski leksikon (NSBL), ki nadaljuje delo Slovenskega
biografskega leksikona, izjemne leksikografske publikacije. Prvi
zvezek (osebnosti s priimki na črko A) v 189 razširjenih opisih
predstavlja najvidnejše slovenske in s Slovenijo povezane osebnosti iz
vseh obdobij naše zgodovine. Dopolnjuje ga spletni biografski portal z
naslovom Slovenska biografija (www.slovenska-biografija.si), v kateri
je trenutno okoli 5100 gesel.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit