[SlovLit] Kveder-Kocbek-Jarc-Balantič-Truhlar -- Primerjalno -- Krativno brisanje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jan 9 15:16:38 CET 2014


Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 09. januar 2014 14:48
Zadeva: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev / Vabilo

Vabimo vas na predstavitev knjig, ki so v letu 2013 izšle v zbirki
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki jo v sodelovanju z
uredniškim odborom ureja Matija Ogrin. Predstavitev bo v ponedeljek,
13. januarja 2014, ob 10. uri v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu
4/II v Ljubljani. Predstavljene bodo naslednje knjige:

Zofka Kveder: Zbrano delo 3 (ur. Katja Mihurko Poniž);
Edvard Kocbek: Zbrano delo 13 (ur. Andrej Inkret in Mihael Glavan);
Miran Jarc: Zbrano delo 2 (ur. Drago Bajt);
France Balantič: Zbrano delo (nova, dopolnjena izdaja, ur. France Pibernik);
Vladimir Truhlar: Zbrano delo 2 (ur. France Pibernik).

Uredniki opusov in glavni urednik zbirke bodo skušali pokazati, kako
te edicije v številnih pogledih dopolnjujejo ali oživljajo našo podobo
slovenske književnosti med moderno in drugo polovico 20. stoletja.

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede in
Založba ZRC

===

http://encls.net/?q=event/european-network-comparative-literary-studies-reelcencls-6th-biennial-congress
-- zborniki kongresov Evropske mreže za primerjalno literano vedo
(REELC/ENCLS): Fortunes et infortunes des genres littéraires en Europe
(2007), Transformations of the European Landscape: Encounters Between
the Self and the Other (2009), Literary Dislocations (2011).

https://sl.wikiversity.org/wiki/Dopolnilo -- M. Hladnik, dopolnilo
članka Darka Dolinarja Primerjalna književnost na Slovenskem: Kratek
pregled (PKn 36/2 (2013). Primerjalna književnost 36/3. 233.

===

Od: Prodnik, Polona <Polona.Prodnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 09. januar 2014 14:44
Zadeva: Vabilo na pesniški večer Kreativno brisanje seminarjev
Kreativnega pisanja v Mini teatru

Prisrčno Vas vabimo na literarni večer Kreativno brisanje programov
Kreativnega Pisanja študentk in študentov 1. in 2. letnika
magistrskega študija Oddelka za primerjalno književnost in literarno
teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  Skupaj z mlajšimi
kolegicami in kolegi bodo pesmi brali tudi nekdanji študentje
komparativistike, pesnik Veno Taufer, pripovednik Vlado Žabot, pevka
Klarisa Jovanović ter mentor Boris A. Novak. Nastopil bo tudi
študentski Dramski krožnik istega oddelka, ki deluje pod mentorskim
vodstvom Drage Potočnjak.  V imenu pesniške sekcije Filozofske
fakultete s strumnim pozdravom,

Boris A. Novak


Dodatne informacije o seznamu SlovLit