[SlovLit] Pajkova -- Mikrožanri

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Jan 4 12:01:28 CET 2014


Od: Tanja Badalič <tanja.badalic na gmail.com>
Datum: 03. januar 2014 11:25
Zadeva: Simpozij ob 160-letnici rojstva Pavline Pajk

VABILO K PRIJAVI REFERATOV NA SIMPOZIJ PAVLINA PAJK IN ŽENSKO
AVTORSTVO V 19. STOLETJU
OB 160-LETNICI PISATELJIČINEGA ROJSTVA
Solkan, 9. april 2014

Temeljni namen simpozija je obeležiti 160-letnico rojstva slovenske
pisateljice in pesnice Pavline Pajk (9. april 1854–1. junij 1901) in s
tem poudariti vlogo ženske v literarnem ustvarjanju 19. stoletja ter
začetek tematizacije ženskega vprašanja. Simpozij sodi v okvir
dogodkov projekta HERA: Travelling Texts 1790–1914: The Transnational
Reception Of Women’s Writing At the Fringes of Europe, v katerem
sodelujejo Finska, Nizozemska, Norveška, Velika Britanija in
Slovenija. V projektu raziskujemo udeležbo avtoric, prevajalk in
kulturnih posrednic v transnacionalnih izmenjavah literarnih besedil z
zgodovinske in geografske perspektive.

Pavlina Pajk (roj. Doljak) se je rodila 9. aprila 1854 v Pavii
(Italija) materi Pavlini Milharčič in očetu Josipu Doljaku. Po smrti
obeh staršev se je preselila k stricu v Solkan, kjer se je šele pri
šestnajstih letih začela učiti slovensko. Na njeno narodno zavest so
vplivali izobraženci, ki so zahajali v stričevo hišo, tako da je kmalu
začela nastopati v goriški in solkanski čitalnici. Poleg slovenskih
knjig je začela prebirati tudi tujo literaturo. V tem času je Pavlina
Pajk začela tudi pisateljevati in leta 1873 je v Soči objavila svojo
prvo lirično prozo Prva ljubezen. Zaradi bratovega nasprotovanja se je
morala s slovenščino ukvarjati na skrivaj. Pri tem sta jo podpirala
Josip Cimperman in Janko Pajk (urednik Zore), s katerim se je kmalu
poročila in se preselila v Maribor, nato pa ga je spremljala v Gradec,
Brno in na Dunaj. Pavlina Pajk je ustvarila tudi obsežen pripovedni
opus. V svojih romanih, pripovedih in povestih je prikazala meščanski,
kmečki in tudi delavski razred. V ospredju so ljubezenske zgodbe,
največkrat oblikovane po sentimentalnem pripovednem vzorcu. Pavlina
Pajk je v slovenski meščanski ljubezenski roman vpeljala ženski lik
kot osrednjo osebo in izpostavila zakon iz ljubezni kot najvišjo
vrednoto.

Leta 1884 je v Kresu objavila članek »Nekoliko besedic o ženskem
vprašanju« in s tem postala prva slovenska pisateljica, ki je v
javnosti izpostavila družbeno vlogo žensk. V svojih prepričanjih ni
bila na strani tistih, ki so zahtevali radikalno osamosvojitev ženske,
temveč je feministične zahteve prilagodila slovenskim razmeram. Njeni
pogledi na vlogo ženske v družbi so bili za današnje razmere
tradicionalni, za slovensko družbo v 19. stoletju pa je bila njena
miselnost napredna.

Literarno in publicistično ustvarjanje Pavline Pajk odpira široko
paleto možnosti za diskusijo, ki jih je vredno predstaviti in
problematizirati v simpozijski formi. Srečanje bo zajelo naslednja
tematska področja:

-     avtorica Pavlina Pajk in njen literarni opus (sentimentalni
roman, lirična proza in poezija z ženskim lirskih subjektom oz.
tematizacija ženske izkušnje);
-     žensko avtorstvo v 19. stoletju: pisateljice, slikarke, glasbenice;
-     medbesedilnost kot posebna poteza sentimentalnega romana;
-     literarni opus Pavline Pajk v razmerju do del njenih sodobnic;
-     umetnice kot kulturne posrednice;
-     vloga avtoric v nacionalnem kanonu in literarnem sistemu.

Rok za oddajo kratke predstavitve teme referata (do 15 vrstic) je 15.
januar 2014. Predstavitve pošljite na naslov:
ung.humanistika na gmail.com s pripisom 'Simpozij'.
Programski odbor bo avtorje in avtorice predlogov za sodelovanje na
simpoziju obvestil o izbiri do 31. januarja 2014. Ko bodo referenti
obveščeni o izboru, bo sledila oddaja daljšega povzetka prispevka do
15. februarja 2014.

Organizacijski odbor simpozija:
izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Tanja Badalič, prof. fr. in šp.,
Urša Prša, univ. dipl. slov., Megi Rožič, mag. slov., Fakulteta za
humanistiko, Univerza v Novi Gorici
mag. Darinka Kozinc, predsednica Goriškega literarnega kluba Govorica
Slavistično društvo Nova Gorica

===

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/how-netflix-reverse-engineered-hollywood/282679/
-- Alex C. Madrigal: How Netflix Reverse Engineered Hollywood, The
Atlantic 2. jan. 2014 (članek o analizi 76.900 -- sic! -- filmskih
mikrožanrov).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit