[SlovLit] Priimki v tujem zapisu -- je zlomšek bil hudiček -- Razločitev Disambiguation

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Avg 19 08:51:13 CEST 2013


Od: Osolnik, Vladimir <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 12. avgust 2013 15:07
Zadeva: RE: Priimki v tujem zapisu
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004541.html)

Kolegici Lipovčevi bi kot nejezikoslovec  vseeno potrdil, da so skozi
zgodovino krščanskega zapisovanja patronimov, toponimov, hidronimov
itd. prav gotovo veljala neka pravila ali usmeritve za pisanje
slovanskih - slovenskih in podobno takrat še ni bilo - enako kot so
bila ob dolgoletnem diktatu latinščine uveljavljena v širšem evropskem
prostoru. Za njeno pomisel, da so pa veljala tudi osebna zapisovanja,
izvirajoča iz znanja in neznanja posameznih pisarjev, najpogosteje
tujerodnih duhovnikov, načrtno infiltriranih v neznano slovansko
okolje, pa navajam primer zgodnje-srednjeveškega (X.-XI. stoletje)
zapisa starejšega slovanskega priimka Plavec iz spodnjega
slovanskega-slovenskega Posavja (Krško, Brežice, Zagreb, Sisak):
družinskim članom zadruge, ki je na bregovih reke belila (barvala in
sušila) svoje platno, so (verjetno nemški) duhovniki v Brežicah
(nemško: Rann) zapisali kar štiri oblike imena: PLEIVEIS, Bleiveis,
Bleiweis in Pleiweis, ki veljajo za številno potomstvo še danes. To
svojeglavo potvarjanje priimkov in drugih poimenovanj (nastalih po
starem grškem načelu 'Ime je usodni znak', pozneje latinsko 'nomen est
omen') spominja tudi na usodo dalmatinskih slovanskih priimkov:
Medjedović= Orssini; Dobrović=Bona; Crijević=Crivi; Držić=Darsa itd.,
itd., ali ponovno v devetnajstem in dvajsetem stoletju slovenskih
Čehovin=Cecini; Ribarič=Pescatore; Vodopivec=Bevilaqva itd. Zato
menim, da - če so že obstajala -  jezikoslovna pravila pri tej
dejavnosti žal niso bila odločilna, vsekakor pa se niso preveč
natančno nanašala na izvirno obliko.
Lp
mirko

===

http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri204/index.html
-- Nekdáj je zlómek bíl hudič, je zlómšek bil hudiček (Prešeren).

===

Prekopirano z drugega foruma:

"From: Greenberg, Marc L. <mlg na ku.edu>
Date: 2013/8/18
Subject: Joan Smiths of the World, Disunite!
To: "SEELANGS na BAMA.UA.EDU" <SEELANGS na bama.ua.edu>

Dear Colleagues,

Roman Jakobson famously advised us to call something Ivan Ivanovich,
so long as we are clear about its denotation. But now that stupid
machines read our texts and compile data that affect our record of
scholarly productivity, we need to clarify a bit more. I invite you to
read a short blog post about getting and giving credit where credit is
due (http://slavist-semistrunnik.blogspot.com/2013/08/joan-smiths-of-world-disunite.html).

Kind regards,
Marc"


Dodatne informacije o seznamu SlovLit