[SlovLit] Grafična prezentacija humanističnih podatkov -- Tudi mi beremo -- Mimi Malenšek

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jun 26 15:27:15 CEST 2013


http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html --
Johanna Drucker, Humanities Approaches to Graphical Display.

===

Od: Konrad Zadravec <konrad.zadravec na mklj.si>
Datum: 26. junij 2013 10:04
Zadeva: Vabilo na strokovno posvetovanje BDS 2013

BRALNO DRUŠTVO SLOVENIJE vas vabi na 10. strokovni posvet TUDI MI
BEREMO. Različni bralci z različnimi potrebami, ki bo v ponedeljek, 9.
septembra 2013 v Cankarjev domu v Ljubljani, Klub CD, Prešernova cesta
10.

Ponedeljek, 9. septembra 2013
09.00-09.15 dr. Zoltan Jan, predsednik BDS: Pozdravni nagovor
	        dr. Veronika Rot Gabrovec: Kako bomo danes brali -
uvodna napoved programa posvetovanja
09.15-09.40	dr. Milena Košak Babuder: Lažja berljivost gradiv kot
ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in mladostnikov z disleksijo
09.40-10.05	dr. Cirila Peklaj: Kako se učitelj spopada z učenčevim
odporom do branja?
10.05-10.20   Tanja Bratina Grmek: Magajnova bralna značka v
Kosovelovi knjižnici Sežana

10.50-11.10	Tatjana Murn: Vloga brajice v procesu razvoja bralne
pismenosti slepih
11.10-11.30	dr. Aksinja Kermauner: Tipne slikanice za slepe kot
univerzalen pripomoček razvijanja bralne pismenosti
11.30-11.50	Nina Schmidt: Ilustracija za slepe
11.50-12.40	Doživimo pravljic. Berimo s slepimi - prikaz branja z
brajico in s simulacijskimi očali (delavnica)
12.40-13.10	Občni zbor BDS (za člane BDS)

14.15-14.35	Anja Štrekelj: Uspešnost razvijanja pismenosti pri učencih
z govorno-jezikovnimi motnjami
14.35-14.55	Suzana Vasič in Tjaša Burja: Slab bralec - dober učenec
14.55-15.15	Nika Vizjak: Splet kot orodje za razvoj bralne pismenosti
pri učencih govorno-jezikovnimi motnjami
15.15-15.35	mag. Irena Dornik: Bralna pismenost pri gluhih mladostnikih
15.35-16.00	Veronika Ciglar, Meta Štampek, Nina Berložnik in Nataša
Kordiš: Branje slikanic Mojca Pokrajculja in Peter Klepec v slovenskem
znakovnem jeziku v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana
16.00-16.20	dr. Martina Ozbič: Pismenost in predpismenost: katere
veščine potrebuje otrok, da se lahko spusti v svet črk?
16.30-17.15	Beremo z besedo in kretnjo & Poezija gluhih. Berimo z
gluhimi - prikaz branja s podporo znakovnega jezika in delavnica.

Moderatorka posveta: dr. Veronika Rot Gabrovec

===

http://www.gorenjskiglas.si/article/20130621/C/130629946/1014/odkritje-spomenika-pisateljici-mimi-malensek
-- Odkritje spomenika pisateljici Mimi Malenšek, Gorenjski glas 21. 6.
2013.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit