[SlovLit] Pravopisna komisija -- Re:Mah na mah

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jun 18 17:58:36 CEST 2013


From: "Marko Snoj" <marko.snoj na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 18 Jun 2013 13:24:46 +0200
Subject: Pravopisna komisija

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je ustanovila Pravopisno
komisijo pri SAZU, katere naloga je priprava predloga posodobitve
obstoječih pravopisnih pravil v skladu s pisno tradicijo in ob
upoštevanju jezikovnih sprememb sodobne slovenščine ter skrb za
njihovo uveljavitev v jezikovni praksi.

Pravopisna komisija sestoji iz ožje in širše sestave. V ožjo sestavo
so imenovani doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar, doc. dr. Helena
Dobrovoljc, dr. Nataša Jakop , akad. prof. dr. Janez Orešnik, dr.
Andrej E. Skubic, doc. dr. Hotimir Tivadar, akad. prof. dr. Jože
Toporišič in dr. Peter Weiss, v širšo pa mag. Peter Holozan, prof. dr.
Marko Jesenšek , Marta Kocjan Barle , dr. Drago Kladnik, doc. dr. Tina
Lengar Verovnik, prof. dr. Marko Snoj, prof. dr. Irena Stramljič
Breznik, dr. Mojca Žagar Karer in izr. prof. dr. Andreja Žele.
Komisiji predseduje doc. dr. Helena Dobrovoljc.

 ===

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri196/index.html
-- pravi naslov za fotografije z Mahničevega Krka, tisti v zadnji
pošti (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004510.html) je
bil napačen.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit