[SlovLit] Ciril & Metod -- Slowenische Bibliothek

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jun 13 09:33:38 CEST 2013


Od: Zajc, Kristina <Kristina.Zajc na ff.uni-lj.si>
Datum: 12. junij 2013 10:43
Zadeva: Vabljeni na dogodke na FF

Simpozij v čast 1150. obletnice slovanske pismenosti in prihoda Sv.
Cirila in Metoda na Moravsko bo 17.  junija 2013 na Univerzi v
Ljubljani, v Zbornični dvorani.

9.00–10.00 Pozdravni nagovori
10.00–10.20 Ľubo Matejko (Bratislava): OB AVTORE TAKNAZYVAEMOGO
MEFODIEVA KANONA SVIATOMU DIMITRIJU SOLUNSKOMU (O AVTORJU
TAKOIMENOVANEGA METODIJEVEGA KANONA SVETEMU DEMETRIJU SOLUNSKEMU)
10.20–10.40 Jan Malura (Ostrava): SVATÍ CYRIL A METODĚJ V BAROKNÍ
LITERATUŘE A KULTUŘE ČESKÝCH ZEMÍ
(SV. CIRIL IN METOD V BAROČNI LITERATURI IN KULTURI ČEŠKIH DEŽEL)
10.40–11.00 Liliana Simeonova (Sofija): CONSTANTINOPLE, ROME AND THE
EMANCIPATION OF THE SLAVONIC LITURGY IN THE 860S THROUGH THE 880S
(KONSTANTINOPEL, RIM IN OSAMOSVOJITEV SLOVANSKEGA BOGOSLUŽJA OD
ŠESTDESETIH DO OSEMDESETIH LET 9. STOLETJA)
11.10–11.30 Nadežda Starikova (Moskva): ВКЛАД РОССИЙСКОЙ
СЛАВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В СОХРАНЕНИЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ. ПРОЕКТЫ ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН (PRISPEVEK RUSKE
SLAVISTIKE K OHRANITVI CIRIL-METODOVE KULTURNE DEDIŠČINE. PROJEKTI
INSTITUTA ZA SLAVISTIKO RUSKE AKADEMIJE ZNANOSTI)
11.30–11.50 Dimitrije Kalezić (Beograd): PO ČEMU JE SV. KIRIL
SLOVENSKI FILOZOF? (ZAKAJ NAJ BI BIL SV. CIRIL SLOVANSKI FILOZOF?)
11.50–12.10 Peter Štih (Ljubljana): POT V KONFLIKT. CERKVENO-POLITIČNO
OZADJE SPORA MED SALZBURGOM IN METODOM V PANONIJI
12.30–14.00 Kosilo
14.00–14.20 Nataša Golob (Ljubljana): ROKOPISNI SPOMINI O SV. CIRILU
IN METODU V PETIH STOLETJIH PO NJUNEM DELOVANJU
14.20–14.40 Bogomil Komelj (Ljubljana): SV. CIRIL IN METOD V SLOVENSKI
LIKOVNI USTVARJALNOSTI
14.50–15.05 Ciril Sorč (Ljubljana):  PRADEDNE ČASTI – CIRILOVA
TEOLOŠKA ANTROPOLOGIJA KOT MISIJONSKO NAČELO IN PRISPEVEK K
OBLIKOVANJU NOVE EVROPE
15.05–15.20 Bogdan Dolenc (Ljubljana): NADŠKOF DR. FRANC PERKO –
PREUČEVALEC SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA
15.20–15.35 Primož Krečič (Ljubljana): ZAPUŠČINA SVETEGA CIRILA IN
METODA IN POSLANSTVO SLOVANSKIH NARODOV
16.00–16.15 Marija Stanonik (Ljubljana): VPRAŠANJE ŽANRSKE
DIFERENCIACIJE OB FOLKLORNI MOTIVIKI SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA
16.15–16.30 Vanda Babič (Ljubljana): KOPITARJEV PREPIS SUPRASELJSKEGA ZBORNIKA
16.30–16.45 Matej Šekli (Ljubljana): GENETOLINGVISTIČNO RAZMERJE MED
JEZIKOM BRIŽINSKIH SPOMENIKOV IN STARO CERKVENO SLOVANŠČINO
16.45–17.00 Tone Smolej (Ljubljana): TEMA CIRILA IN METODA V SLOVENSKI PROZI
19.00 Koncert zbora Ingenium Ensemble, Uršulinska cerkev v Ljubljani

===

Od: Jani Kovačič <jani.kovacic na siol.net>
From: Lojze Wieser <wieser.lojze na gmail.com>
Subject: Fwd: Prostor za tiskovno konferenco
Date: June 12, 2013 7:34:26 PM GMT+02:00

Drage prijateljice knjige! Dragi prijatelji knjig! Prosim Vas, da
prispevate k uspešni promociji slovenske literature v nemškem prevodu,
ki je zageldala v neobičajni, a zato morda bolj vidni obliki, luč
sveta. Prisrčno vabljeni - povezano s prošnjo za pomoč pri oznanjanju
in širjenju vedrega snopiča! Veselimo se srečanja z Vami in Vas prav
prisrčno pozdravljam (v imenu tudi mojih sozaložnikov)! -- Lojze
Wieser

Delovna skupnost Slowenische Bibliothek, skupen projekt založb Drava,
Mohorjeva/Hermagoras in Wieser. ur. Erwin Köstler,
Založbe Drava, Mohorjeva in Wieser iz Celovca skupaj z Javno agencijo
za knjigo in v sodelovanju z Uradom za Slovence v zamejstvu in po
svetu Medijska predstavitev knjižnega projekta Slowenische Bibliothek
[slovenska knjižnica] v ponedeljek, 17. 6. 2013 ob 11. uri v prostorih
Društva slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana. Prisoten bo
državni sekretar dr. Boris Jesih.
Urednik medzaložniškega projekta Erwin Köstler bo predstavil pet
značilnih del slovenske književnosti 20. stoletja, ki so to pomlad
izšle v nemškem prevodu. Založniki bodo radi odgovarjali na vaša
vprašanja. Prisrčno vabljeni!

Vladimir Bartol, Zwischen Idylle und Grauen: Novellen
Ivan Pregelj, Plebanus Ioannes: Roman, Thabiti kumi: Novelle
Vitomil Zupan, Reise ans Ende des Frühlings: Blitz in vier Farben: Roman
Marjan Rožanc, Liebe: Roman
Zofka Kveder, Ihr Leben: Roman


Dodatne informacije o seznamu SlovLit