[SlovLit] Junijski seminar Centra za slovenščino

Pirih-Svetina, Nataša Natasa.Pirih-Svetina na ff.uni-lj.si
Tor Maj 21 14:37:55 CEST 2013


Sodelavci Centra za slovenščino vljudno vabimo na tradicionalni junijski izobraževalni seminar Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF UL, ki bo potekal v sredo, 26. junija, in v četrtek, 27. junija 2013 v predavalnici 343 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.  

Program 
Sreda, 26. junij 2013 (FF, 343)
9.30-11.00 Maja Miličević: Slovnična pravila in statistične tendence: Usvajanje negramatikaliziranih razlik v drugem jeziku
11.15-12.45 Miran Hladnik: Literarno nagrajevanje na primeru slovenskega romana - Kresnik 2013
12.45-14.30 odmor 
14.30-15.30 Branka Gradišar, Tanja Jerman, Nataša Pirih Svetina: Tečaji in tečajniki, izpiti in "izpitniki" - spreminjajoče se izkušnje zadnjih let
15.30-16.30 Mihaela Knez, Damjana Kern: Za vse, ki se sprašujejo, kaj, kje, kako in zakaj s Sliko jezika

četrtek, 27. junij 2013 (FF, 343)
9.30-11.00 Monika Kalin Golob: Med všečnostjo in dobičkom - sociolekti v medijih
11.15-12.45 Boris Kern: O slovarju novejšega besedja slovenskega jezika 
12.45-14.00 odmor 
14.00-15.30 Slovenščina med drugimi jeziki v Srbiji; okrogla miza, na kateri sodelujejo: Maja Đukanović, Maja Miličević in Andreja Ponikvar; povezuje Nataša Pirih Svetina
15.30-16.00 Novosti s Centra za slovenščino in evalvacija seminarja

Maja Miličević je lingvistka in italijanistka, zaposlena na Oddelku za splošno jezikoslovje Filološke fakultete Univerze v Beogradu. Ukvarja se s teorijo usvajanja drugega jezika in jezikoslovnimi značilnostmi prevoda ter z medjezikovnimi vplivi tako v procesih učenja jezika kot tudi v procesih prevajanja. 
Miran Hladnik, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je letos že četrto leto predsednik žirije za izbor Kresnika, predstavlja pa se na http://lit.ijs.si/hladnik.html
Monika Kalin Golob je redna profesorica za slovenski jezik na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Maja Đukanović je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za splošno jezikoslovje Filološke fakultete Univerze v Beogradu.
Boris Kern je mladi raziskovalec na Inštitutu  za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in kot ostali sodelujoči v programu tudi sodelavec Centra za slovenščino. 

Vljudno vabljeni, prijave niso potrebne.Dodatne informacije o seznamu SlovLit