[SlovLit] Jevnikarjev simpozij -- Re: Zdravljica

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 15 13:56:40 CEST 2013


From: Neva Zaghet <nevazaghet na gmail.com>
To: slovlit-request na ijs.si, slovlit na ijs.si
Date: Wed, 15 May 2013 12:31:15 +0200
Subject: Jevnikarjev simpozij v Trstu

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm vabi na simpozij ob 100-letnici
rojstva prof.Martina Jevnikarja. Srečanje bo potekalo v petek, 24. 5.
2013, na Opčinah pri Trstu, in sicer v dvorani Zadružne kraške banke
(Ul.Ricreatorio 2). Vljudno vabljeni!
Neva Zaghet (tajnica)

PETEK, 24. maja 2013,
Povezovalka  Olga Lupinc
9.30-9.45  Lojzka Bratuž, Nagovor k spominu na Martina Jevnikarja
9.45-10.00  Robert Petaros, Martin Jevnikar - življenje in delo (s
posebnim ozirom na univerzo v Vidmu)
10.00-10.15 Vera Ban Tuta, Martin Jevnikar, docent slovenskega jezika
in literature na univerzi v Padovi
10.15-10.30  Zora Tavčar, Svečenik našega jezika in slovstva

Povezovalka  Loredana Umek
11.00-11.15   Marija Pirjevec, Martin Jevnikar o začetkih slovenske
pripovedne proze
11.15-11.30 Marija Cenda, Zamejska branja Martina Jevnikarja
11.30-11.45 Jože Horvat, >>Nepogrešljiva dopolnila<< (Dela in poklici pisateljev)
11.45- 12.00 Vilma Purič, Jevnikarjev pogled na slovensko mladinsko
književnost

Povezovalka  Eva Fičur
15.00-15.15  Zoltan Jan, Martin Jevnikar, leksikograf
15.15-15.30  Lida Turk, Martin Jevnikar - sodelavec tržaškega radia
15.30-15.45  Marij Maver, >>Bilo mu je v veliko čast in zadoščenje<<
(Jevnikar in literarna nagrada Vstajenje)
15.45-16.00  Sergij Pahor, Društvo slovenskih izobražencev in
študijski dnevi Draga - od začetka v Jevnikarjevem srcu

===

Od: Klemen Lah <klemnov na gmail.com>
Datum: 15. maj 2013 10:25
Zadeva: Re: [SlovLit] Trst -- Koper -- Re: Zdravljica

Pozdravljeni! Kar precej sem razmišljal, ali naj pošljem ta odziv, saj
je ideološko obremenjenih razprav polno že po drugih medijih. A ker ni
bilo nobenega drugega odziva, v meni pa del kolumne Janeza Dularja kar
precej odzvanja, sem se odločil poslati svoje mnenje. Del kolumne, ki
me je vznemiril, je tretji odstavek, kjer je napisana trditev, da je
"/m/edijsko navajanje utemeljitev zoper upoštevanje pristransko
interpretirane druge kitice /.../ ter vztrajanje pri izoliranem
izvajanju sedme kitice kot uradne himne /.../ v srhljivem sozvočju z
nedavnim pojavom klavskega grafita ob Zaloški cesti v Ljubljani
/.../".

Če se prav se spomnim, je ta srhljivi grafit pozival k poboju
kristjanov in je vsekakor vsega obsojanja vreden: ne razumem pa, kako
je lahko vztrajanje pri sedmi kitici kot edini kitici himne lahko
povezano z idejo tega grafita. Od kod ta povezava? Hvala za pojasnilo,
saj je interpetacija, ki se mi vsiljuje, naslednja: tisti, ki
zagovarjamo samo sedmo kitico, zagovarjamo tudi ta grafit. Verjamem,
da ni bil namen avtorja.

Lp, Klemen Lah

---

Od: Zoltan Jan <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 15. maj 2013 09:34
Zadeva: Re: [SlovLit]: Zdravljica

Spoštovani kolega državni svetnik Zoran Božič in ostali kolegi, ki se
do tega opredeljujete, po propadu pobude, da bi spremenili ustavo RS
in natančneje določili besedilo Prešernove Zdravljice kot državne
himne, bi morda pogledali, kaj je narobe z zakonom o grbu, zastavi in
himni RS. Državni svet ima med svojimi pooblastili tudi zakonodajno
iniciativo, kar pomeni, da lahko predlaga v sprejem nove zakone ali pa
spremembe ali pa obvezne razlage obstoječih.

Lepe pozdrave
Zoltan JAN


Dodatne informacije o seznamu SlovLit