[SlovLit] Jezik in slovstvo 3--4 (2012) -- Herta

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Apr 25 07:30:55 CEST 2013


Od: Olga Tratar <olga.tratar na gmail.com>
Datum: 24. april 2013 23:21
Zadeva: Jezik in slovstvo 3--4 (2012)

Jeziki v Republiki Sloveniji
Mojca Medvešek in Romana Bešter, Položaj priseljenskih jezikov v Sloveniji
Ina Ferbežar, >>Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji
...<<: testiranje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v
Sloveniji
Mihaela Knez, Za koliko slovenščin(e) je prostora v naši šoli?
Janez Skela in Urška Sešek, Od globalnih smernic do lokalnih
kontekstov: učenje in poučevanje tujih jezikov v Sloveniji
Anna Kolláth, Jezikovne spretnosti madžarske manjšine v Sloveniji

Razprave
Martin Vrtačnik, Gledališki lektor - njegova funkcija in namen v sodobnosti
Tomaž Petek, Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju - priložnost za
profesionalni razvoj učitelja
Vita Žerjal Pavlin, Prvi pesemski cikli slovenskih pesnic
Milena Mileva Blažić, Fantastične pripovedi Nika Grafenauerja -
pravljični triptih o Mahajani
Sanja Kostanjšek, Iskanje identitete v romanih Republika jutranje
rose, Ločil bom peno od valov in Ki jo je megla prinesla

Ocene in poročila
Martina Potisk, Silvija Borovnik: Književne študije: o vlogi ženske v
slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v
Avstriji. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in
književnosti, Filozofska fakulteta (Mednarodna knjižna zbirka Zora
85), 2012
Špela Arhar Holdt, Mojca Stritar: Korpusi usvajanja tujega jezika.
Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Slavistična
knjižnica 17), 2012
Hotimir Tivadar, Zasedanje Komisije za fonetiko in fonologijo pri
Mednarodnem slavističnem komiteju in Mednarodna znanstvena fonetična
konferenca - Slavifon Slovenija 2012 (16.-17. februar 2012)

Jubilej
Marja Bešter Turk in Lara Godec Soršak, Ob 80-letnici prof. dr. Franceta Žagarja
V branje vam priporočamo

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 24. april 2013 17:47
Zadeva: prvi današnji obrok vseslovenskih novičk

[...] Konec tedna sta bila s priznanjem >>Naša Slovenija 2012<< za
ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine nagrajena tudi dva
zamejska prejemnika. Slavistka in etnologinja na celovški univerzi dr.
Herta Maurer Lausegger, doma iz doline Poden pod Vrtačo v Karavankah,
je avtorica številnih člankov, razprav in knjig o jezikoslovju,
dialektologiji in slovenskem bukovniškem slovstvu na Koroškem, posebej
pa zaslužna za avdiovizualno raziskovanje ter predstavljanje narečja
in izginjajoče kulturne dediščine na Koroškem. Drugi nagrajenec -
Kulturni dom Gorica je v treh desetletjih delovanja postal pomembno in
nenadomestljivo slovensko kulturno središče za Slovence na Goriškem
ter za celotno goriško prebivalstvo; tudi za Italijane in Furlane.
[...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit