[SlovLit] Iz Gradca -- Biblioterapija

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 25 12:51:05 CET 2013


From: tjasa alic <tjasaalic na yahoo.com>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 24 Mar 2013 13:27:12 -0700 (PDT)
Subject: Gostovanje prof. dr. Marka Stabeja v Gradcu

V petek, 22. marca 2013, smo na Inštitutu za slavistiko Univerze Karla
in Franca v Gradcu gostili prof. dr. Marka Stabeja z ljubljanske
slovenistike. Aktualni temi z izzivalnim naslovom Slovenska jezikovna
politika med Scilo enojezičnosti in Karibdo večjezičnosti so z
zanimanjem prisluhnili študenti, lektorice, profesorji in drugi
gostje. Predavatelj nam je ob pogledu v preteklost in sedanjost podal
kar precej zanimivih misli o rabi slovenščine, ki bi jo nekateri radi
pregoreče zaščitili pred tujimi vplivi, drugi pa jo prelahkotno
opuščajo in se zatekajo k tujejezičnemu sporazumevanju. Ustrezna pot
jezikovne politike in vsakega govorca slovenščine je verjetno bolj ali
manj sredinska. Vsekakor za slovenščino v Gradcu nismo zaskrbljeni,
drugačna pa je situacija na Koroškem. Na koncu smo se, vsak s svojimi
mislimi o tej nikoli dorečeni problematiki, o kateri bomo s študenti
prav gotovo še govorili, poslovili.

Veseli in počaščeni smo, da smo prof. Stabeja lahko gostili v Gradcu,
zato se mu na tem mestu še enkrat zahvaljujemo za obisk in predavanje.
Upamo, da se kmalu spet srečamo!

Lep pozdrav iz Gradca,
Kasilda Bedenk in Tjaša Alič

===

Od: Konrad Zadravec <konrad.zadravec na mklj.si>
Datum: 25. marec 2013 12:32
Zadeva: Seminar

Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev
Slovenije vabi na seminar z naslovom
IZZIVI BIBLIOTERAPIJE V SODOBNI DRUŽBI
v soboto, 11. maja 2013 na Osnovni šoli Rodica, Kettejeva 13, Domžale.

Tema: biblioterapija, pomoč s knjigami, zdravljenje in preventiva s
pomočjo knjig. Ciljna publika: knjižničarji, učitelji, psihologi,
pedagogi, vzgojitelji, strokovni delavci v svetovalnih centrih ter
drugi strokovnjaki in praktiki, ki se ukvarjajo z vzgojo in/ali
pomočjo otrokom in/ali mladostnikom ter druga zainteresirana strokovna
in laična javnost. Programski vodja seminarja: Sabina Burkeljca, prof.
slov. in univ. dipl. bibl. Kotizacija za udeležence: člani ZBDS 40 EURO,
ostali 56 EURO. Kotizacija vključuje predavanja po programu, prigrizke
med odmori in potrdilo o udeležbi na strokovnem dogodku. Prijava na
dogodek: spletna stran ZBDS: http://www.zbds-zveza.si/?q=node/208
Veselimo se našega srečanja ob temi, ki je še kako aktualna in vse
bolj pomembna v knjižničarskem, šolskem, svetovalnem in drugih
okoljih, ki se ukvarjajo s pomočjo, svetovanjem ipd. otrokom in
odraslim.

8.45 do 9.15	Registracija udeležencev
9.30 do 10.00	Uvodni govori, pozdravi: Sabina Burkeljca, programski
vodja seminarja, mag. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije
10.00 do 11.00	Uvodno predavanje: mag. Marijan Špoljar, Mestna
knjižnica Ljubljana
BIBLIOTERAPIJA IN SAMOPOMOČ KOT DEL POPULARNE KULTURE (predavanje in delavnica)
11.00 do 12.00	Sabina Burkeljca, Osnovna šola Rodica
BI(VA)TI: KNJIGA IN JAZ V PROCESU SPREMINJANJA IN RASTI (predavanje in
delavnica)
12.30 do 13.30	mag. Tjaša Obal, Banka Slovenije
BIBLIOTERAPIJA IN KOMPETENCE BIBLIOTEKARJA ZANJO (predavanje)
13.30 do 14.30	Liljana Klemenčič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
PRAVLJIČNE MEGLICE ZA VEČ BRALSKE RESNICE ALI PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC
JE ZDRAVILNO (delavnica)
15.00 do 16.00	dr. Klemen Lah, Waldorfska šola Ljubljana
SAMI ODLOČAMO, KOLIKO BOLI: prebolevanje izgube v romanu Konje krast
16.00 do 16.20	Zaključek, evalvacija in strnitev seminarja

Za vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
sabina.burkeljca na guest.arnes.si


Dodatne informacije o seznamu SlovLit