[SlovLit] Zunanje preverjanje pri slovenščini

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 19 08:42:24 CET 2013


Od: Boza Krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Datum: 18. marec 2013 18:12
Zadeva: zunanje preverjanje

V petek, 22. 3. 2013 ob 16h Slavistično društvo Slovenije prireja
posvet o zunanjem preverjanju znanja pri pouku slovenščine, ki bo v
sejni dvorani ljubljanskega magistrata. Povod zanj je izid tematske
številke revije Jezik in slovstvo, ki prinaša prispevke o frontalnem
in tekmovalnem preverjanju znanja (NPZ, splošna in poklicna matura,
Cankarjevo priznanje, tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik,
testiranje iz znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika).

Program posveta:

- Boža Krakar Vogel: Predstavitev tematske številke  revije JIS
- Djurdja Strsoglavec: Predstavitev revije Jezik in slovstvo v celoti
- Prispevki uvodničarjev, piscev prispevkov v tematski številki:  Igor
Saksida, Vlado Pirc, Mojca Nidorfer Šiškovič, Jerica Vogel, Marjana
Hodak, Vida Medved Udovič/Mojca Cestnik/Tina Žagar Pernar, Meta Rešek,
Izidora Černigoj, Zoran Božič, Mojca Poznanovič Jezeršek, Ina
Ferbežar.
- Razprava: odprta vprašanja: kako spremeniti maturo, predlogi za
tekmovanja, problemi ob NPZ -  predlogi komisijam in uredništvu JIS.

Zaradi aktualnosti tematike vas prisrčno vabimo, da se posveta udeležite.

Boža Krakar Vogel, predsednica Slavističnega društva Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit